Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Фінанси”, страница 2

2  Дати визначення  таким термінам і поняттям:

-  ланка фінансової системи;

-  фінансові важелі;

-  державні субсидії;

-  страхова подія;

-  бюджетне планування;

-  непряме оподаткування;

-  фінансовий ринок;

-  валютне регулювання;

3  Вибрати вірні відповіді до тестових завдань № 9,27,18,37,48.

4 Проаналізуйте динаміку дефіциту (профіциту) Державного бюджету України за п’ять останніх років. Наведіть наочні ілюстрації.

ВАРІАНТ 6

1  Поясніть економічну сутність доходів і видатків державного бюджету. Джерела формування  бюджетних доходів. Основні напрямки використання держаного бюджету.

2   Дати визначення таким термінам і поняттям:

-  фінансове планування;

-  фінансова криза;

-  податкова система;

-  бюджетний процес;

-  державний борг;

-  страховий ринок;

-  брокер;

-  валютний ринок;

3  Вибрати вірні відповіді до тестових завдань  № 6,15,39,24,40.

4 Проаналізуйте динаміку державного боргу України за п’ять останніх років. Наведіть наочні ілюстрації.

ВАРІАНТ 7

1  Поясніть, яка  економічна необхідність і роль страхування .Що таке страховий фонд ? Форми й методи його створення і використання.

2  Дати визначення таким термінам і поняття:

-  фінансовий механізм;

-  балансовий прибуток;

-  податкова ставка;

-  бюджетний дефіцит;

-  хеджування;

-  дилери;

-  валютний курс;

-  бюджетний процес;

3 Вибрати вірні відповіді  до тестових завдань № 5,10,17,34,47.

4. Проаналізуйте динаміку доходних статей Державного бюджету України, які становлять найбільш питому вагу за останні п’ять років. Наведіть наочні ілюстрації.

ВАРІАНТ 8.

1  Поясніть соціально-економічну сутність бюджету. Види бюджетів України. Доходи й видатки державного бюджету.

2  Дати визначення таким термінам і поняттям:

- фінансові ресурси 

-  страхове відшкодування;

-  фінансові важелі;

-  фінансова система;

-  страховий випадок;

-  бюджетне планування;

-  мито;

-  ринок капіталів;

3  Вибрати вірні відповіді до тестових завдань № 7,19,26,35,44.

4  Проаналізуйте динаміку основних статей видатків Державного бюджету України за останні п’ять років. Наведіть наочні ілюстрації.

ВАРІАНТ 9

1  Поясніть сутність фінансового ринку, його роль в мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. Структура  фінансового ринку (ринок грошей, ринок капітальних кредитних ресурсів, ринок цінних паперів).

2 Дати визначення таким термінам і поняттям:

-  фінанси;

-  фінансовий контроль;

-  фінансовий ринок;

-  фінансові результати;

-  самострахування;

-  бюджетна система;

-  податки;

-  ринок грошей;

3  Вибрати вірні відповіді до тестових завдань  № 8,29,36,42, 46.

4 Проаналізуйте за даними статей Державного бюджету України за останні п’ять років динаміку витрат на фінансування невиробничої сфери економіки. Наведіть наочні ілюстрації.

ВАРІАНТ 10

1  Поясніть економічну суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Види державного кредиту (внутрішній, зовнішній) Поняття державного боргу.

2  Дати визначення таким термінам і поняттям:

-  фінансова система;

-  фінансовий контроль;

-  фінансове планування;

-  субвенції;

-  бюджетна система;

-  страхування;

-  фінансовий ринок;

-  валютне регулювання;

3  Вибрати вірні відповіді до тестових завдань № 13, 20,38,41,43.

4  Проаналізуйте за даними статей Державного бюджету України за останні п’ять років динаміку витрат на соціальне забезпечення населення. Наведіть наочні ілюстрації.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Інструкція: з наведених відповідей вибрати вірну та найбільш повну і вказати номер та відповідну літеру на аркуші паперу.

1 Фінанси – це: