Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Фінанси”, страница 5

б) податок на додану вартість;

в) податок на прибуток;

г) податок на доходи фізичних осіб.

28 До місцевих податків та зборів належать:

а) акцизний збір;

б) податок з реклами;

в) комунальний збір;

г) ринковий збір.

29 Податкова робота – це:

а) сукупність установлених в країні податків та механізму їх справляння;

б) це сукупність державних органів, які організують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів;

в) це діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контролю за платежами;

г) розподіл податків у територіальному розрізі.

30 Як економічна категорія державний кредит – це:

а) ланка державних фінансів;

б) ощадна справа;

в)державні позики;

г) особлива форма фінансових відносин держави з населенням та підприємствами.

31 Залежно місця розміщення позик їх поділяють на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) державні й місцеві;

в) ринкові та неринкові;

г) заставні й

32 Залежно від установлення забезпеченості позики поділяють на :

а) внутрішні і зовнішні;

б) державні й місцеві;

в) ринкові та неринкові;

г) заставні й беззаставні;

д) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

е) процентні, виграшні та дисконтні.

33 За правом емісії позики поділяють на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) державні й місцеві;

в) ринкові та неринкові;

г) заставні й беззаставні;

д) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

е) процентні, виграшні та дисконтні.

34 За ознакою характеру використання цінних паперів позики бувають:

а) внутрішні і зовнішні;

б) державні й місцеві;

в) ринкові та неринкові;

г) заставні й беззаставні;

д) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

е) процентні, виграшні та дисконтні.

35 За характером виплати доходу державні позики поділяють на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) державні й місцеві;

в) ринкові та неринкові;

г) заставні й беззаставні;

д) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

е) процентні, виграшні та дисконтні.

36 Конверсія державного боргу – це:

а) повна відмова держави від своєї заборгованості;

б) об'єднання кількох позик в одну;

в) передача зобов'язань за раніше випущеною позикою на повну позику з метою продовження терміну позики;

г) зміна доходності позики.

37 Анулювання боргу – це:

а) повна відмова держави від своєї заборгованості;

б) об'єднання кількох позик в одну;

в) передача зобов'язань за раніше випущеною позикою на повну позику з метою продовження терміну позики;

г) зміна доходності позики.

38 Консолідація державного боргу – це:

а) повна відмова держави від своєї заборгованості;

б) об'єднання кількох позик в одну;

в) передача зобов'язань за раніше випущеною позикою на повну позику з метою продовження терміну позики;

г) зміна доходності позики.

39 Уніфікація державного боргу – це:

а) повна відмова держави від своєї заборгованості;

б) об'єднання кількох позик в одну;

в) передача зобов'язань за раніше випущеною позикою на повну позику з метою продовження терміну позики;

г) зміна доходності позики.

40 Основними галузями страхування є:

а) майнове, соціальне, відповідальності;

б) працевлаштування, працездатності;

в) життя, здоров'я;

г) страхування фізичних та юридичних осіб.

41 Страховий ринок – це:

а) взаємовідносини між страхувальником та застрахованим;

б) взаємовідносини між страховиком та страхувальником;

в) взаємовідносини між перестрахувальником та перестраховиком;

г) ринок, товаром на якому є страхові послуги, що надаються страховими компаніями.

42 Перестрахування – це процес:

а) страхування фінансово-кредитних ризиків;

б) передача частини відповідальності від одного страховика до іншого;

в) страхування відповідальності страховика за непогашення кредиту;

г) страхування працездатності.

43 Фінансовий ринок – це:

а) сукупність всіх грошових ресурсів країни, які знаходяться на рахунках банківських установ;

б) сукупність всіх грошових ресурсів країни, які знаходяться в русі;