Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Фінанси”, страница 3

а) грошові кошти на поточному рахунку в банку;

б) грошові відносини, що пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції;

в) сукупність економічних відносин, що пов'язані з обміном, розподілом і перерозподілом у грошовій формі вартості ВВП, а в окремих випадках і національного багатства;

г) рух вартості від одного суб'єкта до іншого, що характеризує обмінні, розподільчі і перерозподільні процеси;

д) процес накопичення та обміну, розподілу, перерозподілу доходів держави.

2 Економічна сутність ВВП як об'єкту фінансових відносин:

а) частина реалізованого додаткового продукту;

б) частина реалізованого необхідного продукту;

в) вартість нагромаджених у державі матеріальних цінностей та залучених у виробництво природних ресурсів;

г) додана вартість, вироблених у державі товарів, робіт, послуг у поточному році.

3 Чим характеризується нормальна фінансова ситуація у державі:

а) ВВП не вистачає для формування доходів і фінансових ресурсів;

б) основним об'єктом розподілу є національне багатство;

в) об'єктом розподілу є доходи держави;

г) основним об'єктом фінансових відносин є ВВП, а в частині зайвих ресурсів – національне багатство.

4 Чим характеризується кризова фінансова ситуація у державі:

а) об'єктом розподілу є доходи держави;

б) об'єктом фінансових відносин є ВВП;

в) ВВП не вистачає для формування доходів і фінансових ресурсів, об'єктом розподілу є національне багатство;

г) об'єктом розподілу є частина національного багатства.

5 Фінансова система за внутрішньою будовою – це:

а) сукупність міністерств та відомств;

б) сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками;

в) сукупність відносно обособлених взаємозв'язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу та перерозподілу ВВП;

г) сфера фінансів суб’єктів господарювання та сфера міжнародних фінансів.

6 Організаційна структура фінансової системи – це:

а) сукупність сфер та ланок;

б) об’єктивна сукупність фінансових відносин, загальна для всіх країн;

в) сукупність фінансових органів та інститутів, яка характеризує систему управління фінансами;

г) обособлена частина фінансових відносин;

д) узагальнена частина фінансових відносин.

7

7.1 Що таке фінансове планування?

7.2 Приклад перспективного фінансового плану

7.3 Приклад поточного фінансового плану

7.4 Приклад оперативного фінансового плану

а) типовий інвестиційний проект;

б) платіжний календар, касовий план;

в) процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді;

г) баланс доходів та витрат підприємства.

8 Вкажіть основні організаційні структури фінансово-кредитного механізму:

а) правове регламентування;

б) фінансове забезпечення;

в) планування;

г) організація;

д) кредитування.

9

9.1 Призначення оперативного фінансового планування

9.2 Призначення поточного фінансового планування

9.3 Призначення перспективного фінансового планування

а) дає можливість забезпечити виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства, та ліквідності його активів;

б) визначає довгострокові орієнтири розвитку і цілі підприємства, а також курс дій по досягненню цих цілей і розподілу ресурсів;

в) конкретизація показників інвестиційної діяльності.

10 Фінанси підприємств – це:

а) грошові відносини між підприємством і бюджетом по всіх видах платежів;

б) грошові відносини, які здійснюються між підприємством та банком під час сплати відсотків за кредити;

в) сукупність економічних відносин, пов'язані зі створенням, розподілом і використанням фінансових ресурсів;

г) грошові відносини між підприємствами в процесі їх виробничої і комерційної діяльності.

11 Державний бюджет – це:

а) фінансовий план держави, який зіставляє доходи та видатки на бюджетний період;

б) систематизований перелік загальнодержавних доходів;