Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, страница 4

Iс нз= 1,1737/0,9849= 1,1917

Виконаємо факторний аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень за вихідними даними таблиці 4.1

Зміна експлуатаційних витрат під впливом зміни обсягу перевезень у приведених т-км (без урахування впливу обсягу перевезень на собівартість)

ΔЕ(∑ Plприв)= Δ∑ Plприв00* I∑ Plприв0;                                                (4.3)         

ΔЕ(∑ Plприв)= 629142,9*0,9849-629142,9= -9500,6 т.грн.

Зміна експлуатаційних витрат за рахунок зміни собівартості перевезень

ΔЕ(С)= ΔС*∑ Plприв11- Е0* I∑ Plприв;                                                        (4.4)

ΔЕ(С)= 747041,2-629142,9*0,9849= 127398,36 т.грн.

Перевірка:

ΔЕ= Е1- Е0= ΔЕ(∑ Plприв)+ ΔЕ(С);                                                                 (4.5)                      

ΔЕ= 127398,36-9500,6= 117898,3 тис. грн.

Вплив зміни обсягу перевезень на собівартість

С = Сз + Снз;                                                                                              (4.6)

Снз = Енз / ∑ Plприв;                                                                                   (4.7)   

ΔС(∑ Plприв)= ΔСнз(∑ Plприв)= Енз0/∑ Plприв 1-Енз0/∑ Plприв0;                         (4.8)

ΔС(∑ Plприв)= 435366,89/19342800 - 435366,89/19640000= 0,34 к/10прив.ткм

ΔСдр= 6,59-0,34= 6,25 коп. за 10 прив. т-км

Зміна експлуатаційних витрат з урахуванням впливу зміни обсягу перевезень на собівартість:

ΔЕ*(∑ Plприв)= ΔЕ(∑ Plприв)+ ΔЕ(С∑ Plприв);                                                   (4.9) 

 ΔЕ(С∑ Plприв)=Енз0-Енз0*І∑ Plприв;                                                         (4.10)               

 ΔЕ(С∑ Plприв)= 435366,89-435366,89*0,9849= 6574,05 тис. грн.

 ΔЕ*(∑ Plприв)= -9500,6+6574,05= -2926,55 тис. грн.

Розрахунок можливо виконати і за такою формулою:

Е*Plприв) = Е03 * ІΣPlприв – Е03                                                                            (4.11)

   Е*Plприв) = 193776,01 * 0,9849 – 193776,01 = -2926,02 тис. грн.

   (Розрахунки за різними формулами можуть дещо відрізнятись за рахунок округлення0

Висновки: Ми бачимо, що фактично порівняно з планом при зменшенні обсягу перевезень на 1,5%. Експлуатаційні витрати зростають на 18,7%, що свідчить про збільшення собівартості перевезень

2. Експлуатаційні витрати збільшуються як в залежній так і в незалежній від обсягу частині, але в залежній частині вони зростають швидше тому і залежна собівартість зростатиме швидше ніж незалежна відповідно на 23,7% і 19,2%

3. Якщо оцінювати причини зростання собівартості по результатам факторного аналізу, можливо відмітити, що при збільшенні собівартості 10 прив т-км на 6,59коп в основному зростання було пов’язане з різними якісними факторами 6,25коп і тільки на 0,34коп з зниженням обсягу перевезень (інші якісні фактори – це зростання норм витрат ресурсів, зростання цін на ресурси, зниження ефективності використання ресурсів)

4. Якщо враховувати розподіл витрат на залежні і незалежні маємо такі результати факторного аналізу витрат: під впливом зменшення обсягу витрати зменшуються на 2926,55 тис грн., а під впливом збільшення собівартості вони збільшуються на (117898,3 – 2926,55 = 114971,75) 114971,75 тис. грн.

4.5 Аналіз експлуатаційних витрат за елементами витрат

Аналіз експлуатаційних витрат за елементами виконується як у цілому по залізниці так і по її окремим господарствам. По – перше виконують порівняльний аналіз (план – факт), а потім за елементами  по яким відбулося перевитрати виконують факторний аналіз.

Порівняльний аналіз експлуатаційних витрат залізниці наведено у табл.. 4.2. з якої ми бачимо їх у поточному періоді порівняно з планом витрати залізниці зросли на 24 597 тис.грн. або 1,7%. Перевитрата відбулась за такими статтями як паливо, у тому числі на тягу поїздів, матеріали, інші витрати, а економія за іншими статтями.