Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, страница 6

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютне, (+ - )

Відносне,

% ВП

1

2

3

4

5

1. Всього витрат експлуатації, тис. грн.

14552554

1479851

24597

101,7

2.Фонд оплати праці тис.грн.

427122

415965

-11157

97,4

3. Відрахування на соціальні заходи тис. грн.

165043

155686

-9357

94,3

4. Паливо – всього, тис. грн.

195496

202173

6677

103,4

а) на тягу поїздів, тис.грн.

160667

166386

5719

103,6

Ткм брутто, млн..

24863, 6

26579,8

1716,2

106,9

Питома норма на 10000 ткм брутто, кг.

61,1

59,8

-1,3

97,9

Вартість 1 тонни умовного палива, грн.

1057,6

1046,8

-10,8

99,0

б) на інші виробничі потреби, тис.грн.

34829

35787

958

102,8

5. Електроенергія – всього, тис.грн.

108836

105440

-3396

96,9

а) на тягу поїздів, тис.грн.

83195

81811

-1384

98,3

Ткм брутто, млн

30398

31349,7

951,7

103,1


Продовження таб.1

Питома норма на 10000ткм брутто, кВт/год

163,2

160,1

-3,1

98,1

Вартість 1 кВт/год, коп

16,77

16,30

-0,47

97,2

б) на інші виробничі потреби, тис.грн.

25641

23629

-2012

92,2

6. Матеріали, тис.грн.

163719

208179

44460

127,2

7. Амортизаційні відрахування, тис.грн.

199026

194035

-4991

97,5

8. Інші витрати, тис.грн

196012

198373

2361

101,2

4.6. Оцінка впливу деяких інших факторів на експлуатаційні витрати.

Щоб розрахувати вплив зміни коефіцієнту розриву між тарифним та експлуатаційним вантажообігом на експлуатаційні витрати необхідно скористатись наступною формулою:

                                                                               

якщо ;   =111083 тис грн.

=111083 (1,0246 – 1,0296) = 555,42 тис грн.

За рахунок того що експлуатаційні т-км зростають швидше ніж тарифні, експлуатаційні витрати збільшуються на 555,42 тис грн.

На експлуатаційні витрати також впливає зміна структури перевезень за видами руху. Оскільки собівартість пасажирських перевезень  більше ніж вантажних при зростанні у приведеному вантажообігу питомої ваги пасажирських перевезень експлуатаційні витрати будуть зростати. Щоб оцінити вплив структури на витрати необхідно скористатись формулою:

                                                         

4. 7 Резерви зниження витрат та собівартості перевезень

Різноманітність факторів, які впливають на витрати і собівартість перевезень, їх взаємозв’язок між собою роблять складним процес вивчення закономірності і залежності витрат від обсягу і умов роботи дороги. Для рішення цієї задачі використовується системний підхід, який дозволяє комплексно вивчати і оцінювати взаємозв’язок  різних факторів. Величина експлуатаційних витрат залізниць безпосередньо залежить від обсягу і характеру перевезень, умов роботи доріг, від якісних показників роботи рухомого складу, ступені досконалості техніки і технології виробництва, від форм і методів управління усіма видами діяльності підприємства.  Із загальної кількості факторів які впливають на витрати, можна виділити:

а) народногосподарські ( зовнішні );

б) внутрішньогалузеві, які залежать від характеру, умов, організації і якості роботи  залізниці.

До народногосподарських (зовнішніх) факторів відносяться: