Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, страница 5

Виконаємо факторний аналіз витрат на паливо на тягу поїздів.

Аналітична модель показника витрат на паливо має такий вигляд:

,                                                 

де  - тонно - кілометри брутто на паливо для тяги поїздів;

 - питома норма на 10000 т – км брутто, кг;

 - вартість 1 тони умовного паливу, коп.

Виходячи з даних таблиці та застосовуючи метод абсолютних різниць маємо оцінку впливу зміни на відповідних факторів на перевитрату палива на тягу поїздів у фактичному періоді порівняно з планом:

= (26579,8 – 24863,6) * 61,1 * 1057,6 = 11089,9 тис.грн;

 = (59,8 – 61,1) * 26579,8 * 1057,6 = - 3654,4 тис.грн;

= (1046,8 – 1057,6) * 26579,8 * 59,8 = -1716,6 тис.грн;

Перевірка:

 = 166386 – 160667 = 5719 тис.грн.

= 11089,9+(-3654,4)+(-1716,6)5719 тис.грн.

Таким чином ми бачимо що перевитрата відбулася за рахунок збільшення обсягу перевезень, що є об’єктивним фактором. При цьому за рахунок зниження питомої норми палива та вартості 1 тони умовного палива витрати знизились і це є позитивним.

Виконаємо факторний аналіз витрат на електроенергію.

Аналітична модель показника на електроенергію має такий вигляд:                                              

де - тонно – кілометри брутто на електроенергію для тяги поїздів;

 - питома норма на 10000 т – км брутто (1 кВТ – год);

 - вартість 1 кВТ – год електроенергії, коп.

Вплив відповідних факторів на зміну витрат на електроенергію на тягу поїздів визначаємо за допомогою методу абсолютних різниць:

(31349,7 – 30398) * 163,2 * 16,77 = 2604,7 тис.грн.;

= (160,1 – 163,2) * 31349,7 * 16,77 = - 1629,8 тис.грн.;

(16,3 – 16,77) * 31349,7 * 160,1 = -2358,9 тис.грн.

Перевірка:

 81811 -83195 = -1384 тис.грн.

=

= 2604,7 + (-1629,8) + (- 2358,9) =  - 1384 тис.грн.

Таким чином, ми бачимо що усі фактори вплинули позитивно:

при перевитраті палива за рахунок зростання обсягу перевезень у розмірі 2604,7 тис.грн, за рахунок зниження питомої норми витрат електроенергії економія витрат склала 3988,7 тис.грн.

Значна перевитрата відбулася за елементам „матеріали”. Оскільки на залізниці використовуються велика кількість матеріалів факторний аналіз необхідно робити тільки за тими групами матеріалів по яким відбувається перевитрата і питома вага яких у загальному використані найбільша. Аналітична форма для виконання факторного аналізу:

де  - матеріальні витрати за  матеріалом;

 - обсяг робіт;

 - норма витрат  - матеріалу;

 - ціна за одиницю виміру матеріалу

Інші витрати деталізують виділяють деякі податки (на землю, за забруднення навколишнього середовища), комунальні послуги, послуги зв’язку та деякі інші.

Наприклад.

Витрати на перевезеннях та їх собівартість.

Експлуатаційні витрати залізниці за 2003 рік склали 1479851 тис. грн. (при плані 1455254 тис. грн.), що більше плану на 24597 тис. грн. або на 1,7%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року витрати зросли на 220939 тис. грн. або на 17,5%.

Експлуатаційні витрати по елементах витрат характеризуються таким чином:

Таблиця 4.2 Аналіз виконання плану експлуатаційних витрат