Екзаменаційні білети № 1-35 з дисципліни "Вища математика". Теоретичний матеріал з курсу вищої математики, який виноситься на іспит

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

Напрям підготовки «ІНЖЕНЕРНА  МЕХАНІКА»

Спеціальності:  “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ; МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ;

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО;

ОБЛАДНАННЯ ЛИВАРНОГО  ВИРОБНИЦТВА;

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ;

 ОБЛАДНАННЯ ЗВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА;

 ОБНОВЛЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАШИН І КОНСТРУКЦІЙ; ПРИКЛАДНЕ МАТЕРІАЛОВЕДЕННЯ“

МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

до курсу «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

(Третій семестр)

Документ №10

«Контрольні завдання для проведення

поточного та підсумкового контролю»

Луганськ-2004

Екзаменаційні білети

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №1

1. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое ус­ловие сходимости.

2. Найти область сходимости функционального ряда .

 3.Вычислить

 4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

  

 5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №2

1. Ряды с положительными членами. Признаки сходимости (признаки сравнения, признак Даламбера).

 2. Найти область сходимости функционального ряда

 3.Вычислить           

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №3

1. Необходимое ус­ловие сходимости  рядов  с положительными членами. Признаки сходимости Коши.

2. Найти область сходимости функционального ряда  

3.Вычислить  

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №4

1.Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.

2. Найти область сходимости функционального ряда  

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №5

1. Область сходимости функционального ряда. Понятие равномерной сходимости. При­знак Вейерштрасса.

2. Найти область сходимости функционального ряда

 3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №6

1. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости. Свой­ства степенных рядов.

2. Найти область сходимости функционального ряда

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
0