Екзаменаційні білети № 1-35 з дисципліни "Вища математика". Теоретичний матеріал з курсу вищої математики, який виноситься на іспит, страница 7

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №32

1. Условия независимости линейного интеграла от  формы  пути интегрирования.

2. Найти область сходимости функционального ряда   

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №33

1.Потенциальное поле. Условие потенциальности поля. Вычисле­ние линейного интеграла в потенциальном поле.              

2. Найти область сходимости функционального ряда

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ       

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №34

1.Оператор Гамильтона. Операции второго порядка в вектор­ном анализе.

2. Найти область сходимости функционального ряда        

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №35

1. Оператор Лапласа, его выражение в цилиндрических и сферических координатах.

2. Найти область сходимости функционального ряда          

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор   Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

Теоретичний матеріал з курсу вищої математики,

прочитаного в ІІІ–ому  семестрі, який виноситься на  іспит в зимову сесію 2001-2002 навчального року

Лекція.  1.1 Означення ряду та його збіжності. Залишок ряду. Необхідна ознака збіжності

              ряду. 

  1.2 Достатні ознаки збіжності знакододатних рядів (порівняння, Даламбера, Коші)

  1.3 Знакозмінні ряди, Теорема Лейбніца. Наближене обчислення суми ряду.

Лекція. 2.1 Функціональні ряди. Збіжність функціональних рядів. Знаходження             інтервалу збіжності.