Екзаменаційні білети № 1-35 з дисципліни "Вища математика". Теоретичний матеріал з курсу вищої математики, який виноситься на іспит, страница 6

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №27

1. Поток вектор­ного поля через поверхность. Физический смысл потока в поле ско­ростей жидкости. Вычисление потока.

2. Найти область сходимости функционального ряда              

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №28

1. Дивергенция векторного поля, ее инвариантное определение и физический смысл. Вычисление дивергенции.

2. Найти область сходимости функционального ряда  

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №28

1. Односторонние и двусторонние поверхности. Поток вектор­ного поля через поверхность. Физический смысл потока в поле ско­ростей жидкости. Вычисление потока.

2. Найти область сходимости функционального ряда

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ       

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №30

1.Линейные интегралы в векторном поле. Работа силового по­ля. Циркуляция векторного поля. Теорема Стокса.

2. Найти область сходимости функционального ряда  

3.Вычислить

4.Найти работу силы при перемещении вдоль линии Lточки  M к точке N.

5.Вычислить поверхностный интеграл       

 Лектор                                                                                                     Андрієнко А.К.

Завідуючий кафедрою  прикладної математики                           проф. Грибанов В.М.

                                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ      

                 СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                Екзамен з вищої математики за ІІІ семестр на механічному ф-ті

                                                                  Білет №31

1. Ротор поля, его координатное и инвариантное определения. Физический смысл рото­ра в поле скоростей.

2. Найти область сходимости функционального ряда   

3.Вычислить