Розробка схеми підсилювача нижніх частот радіоприймача

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Вінницький державний технічний університет

Факультет радіоелектроніки

Кафедра радіотехніки і телекомунікацій

Підсилювач потужності радіоприймача

Курсовий проект

з дисципліни ” Пристрої підсилення сигналів ”

Пояснювальна записка

ВДТУ.6.0907.703(01). ПЗ

Керівник доцент к.т.н._________________________С.П.Кононов

Н.Контроль доцент к.т.н._______________________ С.П.Кононов

Студент гр.РЗ-99___________________________О.І.Гордієць

2001

Анотація

     У даному курсовому проекті було розроблено схему підсилювача нижніх частот  радіоприймача .

     Підсилювальний каскад  пристрою було розраховано на ІМС AN360 та TA7336P , що дало цілий ряд переваг у порівнянні з виконанням подібного пристрою на транзисторах : більший коефіцієнт ткорисної дії , менші частотні та налінійні спотворення , маенша маса , менші габарити , 

 надійність , що досить важливо для даного підсилювача , бо він працює від автономного джерела живлення .

     У роботі також було здійснено моделювання темброблоку при допомозі моделюючих пакетів Electronics Workbench та Micro-Cap V .

Зміст

Вступ………………………………………………………………………..

1. Розробкатехнічногозавдання…………………………………………...

2. Розробка структурної схеми пристрою…………………………….….

   2.1 Вибір схеми каскаду кінцевогог підсиленння ...……………….…..

   2.2 Вибір титпу транзисторів каскаду кінцевогог підсиленння .………

   2.3 Визначення рівня вхідної потужності ПЗЧ........……………………

   2.4 Визначення загальної кількості каскадів підсилювача…………….

   2.5 Перевірка каскадів попереднього підсилення за максимально допустимими параметрами та  за частотнимим характеристиками...…..

   2.6 Розрахунок співідношення сигнал/шум...........……………………..

   2.7 Розподіл частотних та нелінійних спотворень підсилювача…….. .

   2.8.Перевірка можливості застосування в підсилювачі інтегральних мікросхем (ІМС)........................................................................................

3. Електричні розрахунки каскадів підсилювача………………………….

   3.1 Розрахунок темброблоку…………………………………………….

   3.2 Розрахунок регулятора гучності........……………………………….

4. Моделювання пристрою на ЕОМ……………………………………….

5.Порівняння результатів проектування та моделювання

   з вимогами ТЗ…………………………………………………………….

Висновки...………………………………………………………………. ...

Література……………………………………………………………….…..

Вступ

В останні роки , у зв’язку із розвитком електроніки , досить швидко почалось масове переходження до біль якісних способів запису та відтворення звуку . Найбільшого поширення набули оптичні способи запису .

Так як параметри та характеристики сигналу при цьому способі запису є досить високими , то відповідно і підилювальні пристрої повинні мати не гірші параметри ніж в носія інформації . Тому для підсилювачв таких типів є нормальним використання всього звукового діапазону , та забезпечення рівномірного підсилення у всому діапазоні . Загальною тенденцією в розвитку схемотехніки підсилювачів є застосування  таких рішень, які дають можливість отримати високий   ККД , малі лінійні та нелінійні спотворення, широкий діапазон частот.

На сучасному етапі розвитку  прилад  намагаються виготовити на базі iнтегральних  мiкросхем, які вже самі по собі разом з джерелом живлення утворюють підсилювальний пристій. Такі пристрої мають цілий ряд переваг над підсилювальними пристроями виготовленими  виготовленими на дискретних елементах.   Методи аналізу електричних схем , що постійно вдосконалюються , дозволяють постійно відкриавти все нові і нові причини , що приводять до спотворень при відтворенні . Рішаючу роль при аналізі електронних схем звукового обладнання грають розрахунки і моделювання на ЕОМ , а при проектуванні – машинне проектування . Значний програс і в техніці звукотехнічних вимірювань . Тільки дяккуючи новим методам та засобам технічних вимірювань стало стало об’єктивним підтвердження самих різноманітних ефектів , що стають очевидними із розрахунків . Вихід в останні роки спеціальних програм , що дозволяють робити аналіз та синтез електричних схем , звів до мінімуму затрати розробника апаратури , тому що пристрій , що потрібно спроектувати можливо досить добре дослідити за допомогою ЕОМ .

1.Розробка технічного завдання.

Завданням на курсовий проект передбачено слідуючі вимоги до розроблюваного пристрою:

1.Експлуатаційне призначення : підсилювач звукової частоти радіоприймача .

2.Варіант виконання: стаціонарний .

3.Підсилювальні елементи: транзистори або ІМС. Пристрій має бути виконаний за сучасними вимогами, що пердбачає використання саме таких підсилювальних елементів.

4.Вихідна потужність: 700мВт При певному значенні опору навантаження вихідна потужність  каналу має бути 700 мВт.

5.Значення опору навантаження: 9 Ом .

6.Частотний діапазон: 3Гц-20кГц. Розрахунок підсилювача повинен вестись так, щоб забезпечити якісне відтворення в вищенаведеному діапазоні частот.

Похожие материалы

Информация о работе