Розробка схеми підсилювача нижніх частот радіоприймача, страница 5

Тоді загальні спотворення , що вносяться підсилювачем будуть :

Мв(дБ)= МвМС1(дБ) =0.3(дб)

Мн(дБ)= МнМС1(дБ)=0.3(дб)

Загальний коефіцієнт нелінійних спотворень буде :

Кнзаг=0.3%

Отже використання мікросхеми є доцільним , так як всі спотворення лежать в межах норми .

Така заміна дасть одразу декілька переваг:

1)менші габаритні розміри та маса що має велике значення для переносного магнітофона

2)простота монтажу, наладки та більш високу надійність при експлуатації

3)кращі електричні параметри.

Тоді структурна схема підсилювача на мікросхемах має вигляд .

Рис.2.Структурна схема підсилювача на мікросхемах .

3 Електричний розрахунок каскадів підсилювача.

Оскільки мікросхеми взяті одразу зі стандартними схемами ввімкнення, то проводити розрахунок навісних елементів мікросхем проводити не потрібно .

     У якості вихідного каскаду  підсилення використовується ІМС ТА7336Р зі стандартною схемою ввімкнення яка має слідуючі параметри :

           Кu= 42 дБ                   Мв=0.3 дБ             Rвх=100 кОм

Кг=1 %             Fн=80 Гц

Мн=0,1дБ                    Fв=12.5 кГц

    

Рис.3. Типова схема включення ІМС ТА7336Р.

С1=68 пФ                            R1=100 Ом

С2=1000 пФ                        С7=470.0 мкФ

С3=100.0 мкФ                              

С4=22.0  мкФ                               

С5=33.0 мкФ                             

С6=0.01 мкФ

Оскільки мікросхема працює в режимі малих вихідних потужностей , то споживана потужність в неї також мала , тоді всі резистори можна взяти типу С3-23-0.125 , а конденсатори К10-17 та К53-27 на 16 В.

В якості попереднього каскаду використовується мікросхема АN360 , за стандартною схемою ввімкнення ,  що має паметри :

           Кu= 80 дБ                   Мв=0.2 дБ             Rвх=130 кОм

Кг=0.07 %                   Fн=20 Гц

Мн=0,2дБ           Fв=20 кГц

Рис.4.Типова схема ввімкнення мікросхеми АN360 .

С1=2.2 мкФ                        R1=4.7 кОм

С2=10.0 мкФ                      R2=56 кОм  

С3=33.0 мкФ                     R3=120 Ом

С4=33  пФ                          R4=5.1 кОм

С5=10.0 мкФ                           R5=330 кОм

С6=4700 пФ

Оскільки мікросхема працює в режимі малих вихідних потужностей , то споживана потужність в неї також мала , тоді всі резистори можна взяти типу С3-23-0.125 , а конденсатори К10-17 та К53-27 на 16 В.

3.2. Розрахунок регулятора тембру (форми АЧХ )

     У ТЗ регулятор тембру повинен ослабляти та підсилювати вхідний сигнал на 15дБ у діапазонах НЧ, ВЧ. Тому було обрано пасивну схему регулятора тембру .

     Такі регулятори характеризуються симетричністю АЧХ відносно значення певного підсилення при завалі та підйомі.                       

Рис. 5 .Регулятор тембру.

        Показана схема регулятора тембра дозволяє роздільно регулювати в широких межах НЧ і ВЧ ділянки спектра відтворюваного сигналу.

     Реальна АЧХ даного регулятора тембру має вигляд:

 

Рис. 6. АЧХ регулятора форми АЧХ.

Розрахунок регулятора тембру проведемо за методикою, викладеною в [3].

Резистори R1 , R2 , R3 та конденсатори  C1 , C2 реалізують регулятор нижніх частот , резистори  R5, R6, R7 та конденсатори С3 , С4 – регулятор верхніх частот , резистор R4- розв’язуючий резистор .Така схема потребує змінних резисторів (R2 , R7) з опорами , що міняються по логарифмічному закону при переміщенні движка .В крайньому верхньому положенні движків коефіцієнт передачі схеми по напрузі КU на краях частотного діапазону буде рівний 1 .

В області середніх частот ( так як і при середньому положенні движків у всьому діапазоні частот ) 20lgKU=-ΔA ( в децибелах ) .

Вихідні співвідношення для вибору елементів :

- величина підйому (спаду) в області нижніх частот .

- величина підйому (спаду) в області верхніх частот .

 ;

 ;

;

 ;

Для реалізації цих рівностей необхідно виконувати співвідношення :

R2>> R1>>R3 , R7>>R5>>R6  .В пасивних регуляторах величина підйому характеристики отримується за рахунок зменшення коефіцієнта передачі при середньому положенні движків потенціометра . Наприклад , в даному випадку , даний регулятор з ΔА=15дб має коефіцієнт передачі КU=0.1 при f2<f1<f3  , то схема підсилювача повинна забезпечити нейтралізацію цього послаблення .