Розробка схеми підсилювача нижніх частот радіоприймача, страница 7

Після того як введено електрину схему , проведемо її дослідження, зокрема знайдемо амплітудно-частотні і фазо-частотні характеристики при зміні номіналів деяких елементів схеми. Для цього в схемному редакторі Electronic Workbench 5.0 потрібно навести маніпулятором на пункт меню, в основному меню, “Analysis” і натиснути ліву кнопку “миші”. Після цього вибрати потрібний нам аналіз схеми , а саме:    

AC Frequency … – аналіз по змінному струму


На рис. 9 представлені результати моделювання АЧХ регулятора НЧ. Верхня крива відповідає верхньому за схемою положенню регулятора НЧ, середня – середньому положенню, а нижня –нижньому .

Рис. 9. АЧХ регулятора НЧ.


Рис. 10. АЧХ регулятора ВЧ.

На рис. 10 представлені результати моделювання АЧХ регулятора ВЧ. Верхня крива відповідає верхньому за схемою положенню регулятора ВЧ, середня – середньому положенню, а нижня –нижньому .

                                                              Таблиця.1

Досліджувана частота ,Гц

40

16000

Очікувана глибина корекції

±15 дБ

±15 дБ

Отримана глибина корекції

±16 дБ

±16 дБ

Результати отримані у результаті моделювання майже збіглися з очікуваними, і задовільняють вимоги технічного завдання, отже регулятор тембру було обрано вірно.

5.Порівняння результатів проектування та моделювання

з вимогами ТЗ.

Розроблений пристрій повністю відповідає вимогам технічного завдання.

Зокрема завдяки застосуванню у якості підсилювального каскадів мікросхем ТА7336Р та АN360 вдалося значно спростити схемне рішення усього підсилювача.

Отримані результати і вимоги ТЗ занесемо до таблиці:

Таблиця 2

Паоаметр пристрою

Заданий у ТЗ

Розробленого пристрою

Вихідна потужність

0.15 Вт

0.15 Вт

Частотний діапазон

20 Гц-20 кГц

20 Гц-20кГц

Нелінійні спотворення

1,0 %

0,37 %

Частотні спотворення

Мн=Мв=0.6дБ

Мн=0,5 дБ  Мв=0,5дБ

Співвідношення сигнал/шум

70 дБ

88дБ

Регулювання гучності

30 дБ

30дБ

Регулюання форми АЧХ

±15 дБ

±16дБ

Висновки.

 В процесі виконання курсового проекту розрахований підсилювач  відтворення програвача компакт-дисків  розроблена частина технічної документації, необхідна для його виготовлення.

     Розрахунок наведений для одного каналу стереофонічного підсилювача, а насправді підсилювач містить два ідентичних канали.

     Низький рівень шумів в підсилювачі, що спроєктований, досягнений використанням малошумлячого транзистора ,який працює в першому каскаді. Як відомо, саме шумами першого каскаду визначається рівень шумів підсилювача

     Застосування інтегральних мікросхем  підсилювача дозволяє спростити принципову схему, друковану плату, знизити собівартисть та зменшити габарити пристрою, що важливо для малогабаритного переносного програвача компак-дисків .

     Реалізований варіант підсилювача на ІМС задоволяє всім вимогоам ТЗ. По деяким параметрам спроектований підсилювач має кращі показники , ніж задані в ТЗ. При реалізації підсилювача на практиці за рахунок розкиду параметрів активних та пасивних компонентів можна очікувати трохи більшого загального коефіцієнта підсилення та трохи менших нелінийних спотворень, так як розрахунок підсилювача проводився для найгірших параметрів використовуємих компонентів.

Література

1.Рудик  В.Д.Методичні вказівки до курсового проектування аналогових та підсилювальних електронних пристроїв.-Вінниця: ВДТУ ,1999. 

2.Петренко Т.А. Методические указания к курсовому пректу по теме “Расчет структурной схемы усилителя звуковых частот радиоприемника на микросхемах ”.-Киев.: РНМК по ССО ,1989

3.Терещук Р.М., Терещук К.М., Седов С.А. Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства. Српавочник радиолюбителя.- Киев: Наукова думка, 1989.

4.Терещук Р.М., Домбругов Р.М., Босый Н.Д., Ногин С.И.   Справочник радиолюбителя.- Киев.: Техника, 1966.

5.Романычева Э.Т.Разработка и оформление конструкторской документации РЕА.-М.:Радио и связь,1984.