Арифметичні основи цифрової техніки (Глава 1 навчального посібника), страница 3

Цей алгоритм застосовується й для перетворення X10®X2, а з огляду на те, що двійкові вагові  коефіцієнти дуже легко визначаються, це перетворення можна виконати послідовним відніманням (рис. 1.3,б) від десяткового числа (19,375) і кожної наступної різниці (3,375; 1,375; ...) найбільших вагових коефіцієнтів, що не перевищують зменшуваного (16<19,375; 2<3,375; ...). Лишається тільки записати одиниці до тих розрядів двійкового числа, що відповідають від'ємникам, а до решти розрядів – нулі. Кількість операцій у порівнянні з попереднім алгоритмом тут зменшується  на кількість нулів у двійковому числі (наприклад, у перетворенні 102510®X2  зменшується на порядок). Проте великі десяткові числа швидше перетворити в двійкові за схемою X10®X16®X2 (рис. 1.3,в).

1.1.5. Деякі спрощення перетворень між системами числення

Звернімо увагу на те, що для перетворень між будь-якою системою та десятковою Xс®X10, ми користувалися алгоритмами, в яких арифметичні дії виконуються в десятковій системі. Якщо необхідно перетворювати числа між довільними системами XсXс2, крім випадку c2=c1k, то операції доводиться здійснювати в арифметиці довільної системи, що викликає незручності. Тому варто йти простим шляхом XсX10®Xс2, коли всі дії можна виконувати десятковою арифметикою, як, наприклад, зроблено перетворення XX5          (рис. 1.4). В алгоритмах машинного перетворення, навпаки, зручніше виконувати арифметичні дії в двійковій системі, наприклад, шляхом послідовного ділення і множення на число 10102.

Враховуючи, що зсув розряду числа ліворуч або праворуч, еквівалентний відповідно множенню або діленню на основу системи, можна спростити де­які перетворення, користуючись співвідношеннями, наприклад, для двійкової системи (три крапки означають, що цифра повторюється в k розрядах пос-піль):

1...1=2k-1;   0,1...1=1-2-k;   X0...0=X·2k;   0,0...0X=X·2-(k+n),

де n – кількість розрядів числа Х.

Приклади. 1) 11111,11112=(25-1)+(1-2-4)=31+15/16;  2) 111100101,1111001012 =

=(24-1) ·25+5+(1-2-4+5·2-9)=15·25+5+1-(25-5) ·2-9=485+(1-27/512)=485+485/512.

Як і слід було сподіватися, дробову частину можна перетворити як ціле число, а відтак помножити його на 2-m, де m – кількість розрядів після коми. Природно, аналогічно спрощуються перетворення і з інших систем до десят-кової. Наприклад, 1400.FF16=20·162+(1-16-2)=5120+255/256.

§1.2. ІНФОРМАЦІЙНА ЄМНІСТЬ ТА ФОРМИ ЗОБРАЖЕННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ

1.2.1. Одиниці кількості цифрової інформації

Змінюючи всі можливі сполучення цифр xi в (1.2), одержимо (вважаючи для простоти m=0) набір цілих чисел, які можна зобразити n розрядами Xc=0...(cn-1), тобто разом K=cn різних чисел. Наприклад, 3 розряди десяткової системи утворюють 103 чисел X10=0,...,999. Так само діапазон зображуваних n розрядами двійкових чисел становить X2=0,...,(2n-1), а їх кількість K=2n удвічі більша за вагу старшого розряду 2n-1.

Чим більша розрядність цифрового пристрою n, тим менша  ймовірність p(Xi)=1/K (для рівноймовірних подій) прийняття ним від джерела якогось конкретного повідомлення – одного з діапазону K зображуваних чисел – і тим більша кількість інформації (як міра  невизначеностіповідомлення) у ньому міститься. У теорії інформації прийнята логарифмічна міра її кількості, що для рівноймовірних подій становить

тобто визначається кількістю двійкових розрядів, яку вміщує той чи той пристрій.

Одиниця кількості двійкової інформації – біт (bit – binary digit – двійко-вий розряд; якщо використовуються десяткові логарифми, одиницею інфор-мації є діт, якщо натуральні – ніт) тлумачиться як така, що міститься в одно-му двійковому розряді, або як змінна xi, що може набувати тільки двох зна-чень: 0 та 1; 1 біт інформації можна відтворювати транзистором у ключовому режимі, передавати однодротовою лінією, зберігати в одному елементі пам'яті (тригері й т. ін.). Зростання інформаційної ємності (табл.1.3) потре­бує, природно, і збільшення обладнання. Так, для ємності 1 байт = 8 біт вже потрібна комірка пам'яті з восьми однобітових елементів і восьмидротова лінія, яка називається шиною даних.