Розрахунок та вибір засобів захисту, страница 9


Продовження додатку 2

1

2

3

4

5

Від виро-бничих забруднень

З

З

-

Від шкід-ливих біо-логічних факторів

Від мікроорганізмів

комах

БМ

БИ

БМ

БИ

БМ

БИ

Від стати-чних нава-нтажень (втомленість)

-

У

-

Сигнальна

СО

-

С

*Емблема – графічний знак захисту, нанесений на ЗІЗ розміром (6,2 × 8,0)см2 двох кольорів – жовтого і яскраво-синього з нанесеними буквами (гр. 3, 4, 5) білого кольору.

Контрольні питання

1.  Обґрунтуйте нормативні документи, на підставі яких видаються спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ.

2.  Як класифікуються отрутохімікати по токсичності та кумулятивності?

3.  Дайте характеристику виду спецодягу, який використовується при роботі з пиловидними та рідкими отрутохімікатами.

4.  Дайте характеристику протипилових респіраторів. Як їх правильно підібрати?

5.  Коли застосовують універсальні респіратори?

6.  Обґрунтуйте застосування засобів захисту рук, очей, ніг. Дайте їм характеристику.

7.  Порядок випробування засобів захисту від ураження електричним струмом та запобіжних поясів.

8.  Обґрунтуйте організацію прання та ремонт спецодягу.

9.  Порядок зберігання чергового спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ.

10.  Обґрунтуйте порядок придбання ЗІЗ.

11.  Розрахуйте річну потребу конкретного виду спецодягу.

12.  Визначте річну потребу патронів до респіраторів при роботі з отрутохімікатами.

13.  Як поступають, коли спецодяг прийде в непридатність до закінчення терміну носіння?

14.  Обґрунтуйте порядок відшкодування шкоди, в зв’язку з втратою, або псуванням спецодягу, спецвзуття, ЗІЗ.

15.  Обґрунтуйте порядок обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів  захисту.

Рекомендована література:

1. Алексеев М.В., Демидов П.Г., Основы пожарной безопасности. – М., 1971. – 248с.

2. Житецький В.Ц, , Мельников О.В. Основи охорони праці. Навч. посібник. – Вид. 4-е, доп. – Львів, 2000. – 350с.