Розрахунок та вибір засобів захисту, страница 6

Розрахунок необхідної кількості спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту можна провести використавши «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйства».

В типових нормах по зазначеним професіям і посадам є перелік виду спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту, та їх термін носіння. Використавши формули 1 і 2 , зведені розрахунки заносяться до табл. 3.29.

Якщо взяти до уваги, що протруювання насіння в господарстві займає (Б = 20 днів) з тривалістю робочого дня (Т = 6год.), кількість агрегатів (В = 4), кількість обслуговуючого персоналу на агрегаті (Ч = 3) і термін використання патрону (С = 20год.), використавши формулу 2, визначимо потребу в патронах, які необхідно придбати на рік для захисту працюючих тільки на протруюванні насіння:

Таблиця 5

Зведені розрахунки необхідної кількості спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на _______ рік

Професія, посада

К-сть працюю-чих (чол.)

Назва спецодягу, спецвзутття та ЗІЗ

Термін носіння, (місяць)

Необхідна кількість по нормі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Тракторист-машиніст

85

Костюм бавовняний з пилонепроникаючої тканини

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Для жінок додатково: блузка і косинка, 2 компл.

При виконанні зовнішніх робіт на тракторі зимою додатково:

куртка бавовняна з теплою підкладкою,

штани бавовняні з теплою прокладкою, або костюм утеплений

При виконанні робіт по вапнуванню та внесенню добрив в землю додатково:

Шолом бавовняний з пиленепроникаючої тканини,

Чоботи гумові, пар,

Фартух з гумовим прошарком

Рукавиці гумові, пар

Респіратор У-2К,

Окуляри захисні

12

6

до зносу

24

30

30

До зношування

24

6

Чергові

Чергові

До зносу

85

170 пар

4

34+чергова

34+чергови

5

5

10

5

5

По поясам:

Україна - до 1 поясу

В розрахунок взято 5 чол.

-“-

-“-

Машиніст комбайна

6

Костюм бавовняний з пилонепроникаючої тканини

Рукавиці комбіновані, пар

Окуляри захисні

Для жінок додатково блузка і косинка, 2 компл.

12

12

До зносу

24

6

6

6

Водій автомобіля

33

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Водію на ветеринарних спецмашинах (ДУК та ВДП) додатково:

Фартух з гумовим прошарком

Рукавиці гумові

Чоботи гумові

12

12

12

12

12

33

33

Заправники П ММ, які зай-маються зап-равкою тракторів, автомобілів,

3

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

Рукавиці комбіновані, пар

При роботі з етилованим бензином додатково:

Чоботи гумові, пар

Респіратор РУ-60М з патронами марки “А”

Чергові

3

12

Чергов. 70 год.

3

9

3

3

Працюючі, які зайняті приготуванням розчинів отрутохімікатів, приманок, протруюванням насіння, за-правкою роз-чинами машин, обприскуванням обпилюван-ням, розкидан-ням приманок.

5

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

Фартух з гумовою прошарком з нагрудником

Шолом бавовняний

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Нарукавники

При сухому протруюванні насіння:

Комбінезон бавовняний з пилонепроникаючої тканини замість комбінезону з кислотозахисним просоченням

Респіратор універсальний:

РУ-60

з маркою патрона “Г”

12

6

12

24

4

Чергові

12

До зносу

20 год.

5

10

5

5

15

5

5

5

72 компл.

*) дод. розрах.

Доярка (до-яр), телятни-ця, майстер машинного доїння

16

Халат бавовняний темний

Халат бавовняний білий

Чоботи гумові

Жилетка утеплена з віскозно-лавсанової тканини

12

12

12

24

16

16

16

16 на 2 роки

Слюсар-ремо-нтник, який зайнятий обс-луговуванням і ремонтом М ТП в польо-вих умовах

8

Комбінезон бавовняний

Рукавиці комбіновані

12

6

8

16

Різноробочі по очищенню цукрових буряків

120

Фартух бавовняний з водовідштовхуючим прошарком з нагрудником

24

120 компл. на 2 роки