Розрахунок та вибір засобів захисту, страница 2

Безумовно, масове застосування в сільському господарстві шкідливих (особливо агрохімікатів) речовин, негативно впливає на стан здоров’я людини. Тому запобігти, тільки з допомогою санітарно-гігієнічних, технічних та інших заходів, цей вплив не можливо, для цього повинні бути засоби, які могли б захистити кожну людину окремо. До засобів індивідуального захисту ставляться наступні вимоги – невелика вага, м’якість та еластичність матеріалу; не повинні утрудняти кругообіг, дихання, травлення їжі, вільність рухів, швидко і легко надіватися і зніматися; відповідати кліматичним умовам та порам року; бути вітро– та волого захисними, тощо.

По функціональному призначенню ЗІЗ діляться на ізолюючі і фільтруючі засоби захисту органів дихання (ЗІЗОД); спеціальний одяг, спеціальне взуття; засоби захисту очей, рук, голови, обличчя, органів слуху, запобіжні пристрої (пояси, діелектричні килимки, рукавиці, калоші, боти); захисні дерматологічні засоби (миючі засоби, пасти, крем, мазі, тощо).

Для роботи з отрутохімікатами і мінеральними добривами спецодяг виготовляється семи розмірів: 44-й, 46-й, 48-й, 50-й, 52-й, 54-й, 56-й і п’яти ростів: I, II, III, IV, V. Розмір спецодягу характеризує вибір по ширині (повноті) і відповідає половині повного обміру грудей; довжина виробу відповідає зросту людини без взуття та капелюха, табл. 3.27.

При роботі з рідкими отрутохімікатами і добривами рекомендується фартух робочий бавовняний з кислотозахисним просоченням, з гумовим прошарком, або текстовінітовою, і нарукавники з гумовим прошарком, або текстовінітовою.

Таблиця 1

Ріст спецодягу

Зріст людини, см

I

155-160

II

161-166

III

167-172

IV

173-178

V

179 і більше

Для захисту органів дихання від пилу органічного та мінерального  походження застосовують респіратори протипилові ШБ-1 «Лепесток», респіратори–напівмаски У-2к, «Астра» і Ф-62Ш. Ці респіратори, окрім ШБ–1 застосовуються і для захисту від пиловидних отрутохімікатів, рис. 3.18.

Для захисту від отрутохімікатів в рідкому стані, від отруйних парів та газів, використовуються респіратори універсальні РУ-60М, РПГ-67 з фільтруючими патронами, або промисловий і фільтруючий протигаз ПШ-1 і ПШ-2. Респіратор РПГ–67 від пилу не захищає, тільки від отруйних парів та газів.

При концентрації отруйних речовин в повітрі більше 2%, також, при наявності кисню менше 16%, потрібно застосовувати шлангові протигази ПШ-1 і ПШ-2, а також, кисневі, рис. 3.19.

Марки протигазових патронів до протигазів і універсальних респіраторів:

§  А – органічні пари (бензин, керосин, ацетон, бензол, ксилол, толуол, спирти, ефіри, анілін, тощо);

§  В – кислі гази (сірчанокислий газ, хлор, сірководень, хлористий водень, фосген);

§  Г – пари ртуті;

§  СО – чадний газ;

§  КД — аміак, суміш сірководню і аміаку;

§  М — для всіх газів, крім органічних.

Ці патрони використовують з аерозольним фільтром в туман, пил і дим. Фільтри респіраторів потрібно регулярно замінювати: при обпилюванні щоденно, при обприскуванні 2-3 рази у день. Фільтри протипилових респіраторів міняють під час роботи, а протигазових – при появі запаху під маскою.

Необхідно пам’ятати, що при підвищенні вологості (дощ, туман) і перебільшенні ГДК отрутохімікатів в п’ять разів, респіратором користуватися забороняється. Крім того, критерієм відпрацьованості протипилових респіраторів є утрудненість дихання та терміни служби фільтрів, табл. 3.28.

Рис. 1. Респіратори протипилові:

а – безклапанний респіратор ШБ-1 «Лепесток»; б – «Астра-2»; в – Ф-62Ш;

г – У–2к, універсальний; д – РУ-60; е – РПГ-67 з окулярами.

Рис. 2. Протигази: а – фільтруючі; б – ізолюючі.

Таблиця 2