Розрахунок та вибір засобів захисту, страница 8

Додаток 2

Класифікація спецодягу, спецвзуття та засобів захисту рук по захисним властивостям

Назва групи

Назва підгрупи

Емблема (знак захисту) для:

спецодягу

спецвзуття

Засобів захисту рук

Від механічних пошкоджень

Від проколів, порізів,

зношування,

вібрації

Від ударів носком з енергією

200Дж

100Дж

50Дж

25Дж

15Дж

5Дж

ударів по п’яткам ніг з енергією 3Дж

ударів по ступні з енергією 2Дж

ударів в гомілкову частину з енергією 1Дж

ударів по підйомній частині ноги з енергією 15Дж

МП

МИ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МП

МИ

МВ

 

Мун-200

Мун-100

Мун-50

Мун-25

Мун-15

Мун-5

Мут-3

Мул-2

Муб-1

Муп-15

МП

МИ

МВ

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Від сковзання

Від сковзання на замаслених поверхнях

сковзання на обледенілій поверхні

сковзання на мокрих, забруднених поверхнях

-

-

-

СЖ

СЛ

СМ

-

-

-

Від підвищених температур

Від підвищених температур обумовлених:

кліматом

теплового випромінювання

відкритого полум’я

іскор, бризок розплавленого металу,

окалини

контакту з нагрітими поверхнями

більше 45ºС

більше 40º – 100ºС

в межах 100º – 400ºС

більше 400ºС

конвективної теплоти

ТК

ТП

ТО

ТР

-

ТП 100

ТП400

ТВ

ТТ

ТК

ТП

ТО

ТР

ТП

-

-

-

-

-

ТП

ТО

ТР

-

ТП100

ТП400

ТВ

-

Від зниження температур

Від зниження температур повітря

температур мінус 20ºС

30ºС

40ºС

зниження температур повітря і вітру

контакту з охолодженими поверхнями

ТН

-

-

-

ТНВ

-

-

ТН20

ТН30

ТН40

-

-

ТН

-

-

-

-

ТХП

Від радіо-активних забруднень

Від радіоактивних забруднень

рентгенівських випромінювань

РЗ

РН

РЗ

-

РЗ

РН

Продовження додатку 2

1

2

3

4

5

Від електричного струму, електростатичних зарядів і електромагнітних полів

Від електричного струму напругою:

до 1000 В

більше 1000 В

електростатичних зарядів, полів

електричних полів

електромагнітних полів

-

-

ЭС

ЭП

ЭМ

ЭН

ЭВ

ЭС

ЭП

ЭМ

ЭН

ЭВ

ЭС

ЭП

ЭМ

Від нетоксич-ного пилу

Від пилу скловолокна, азбесту

нетоксичного пилу

дрібнодисперсного пилу

крупнодисперсного пилу

вибухонебезпечного пилу

ПС

ПН

ПМ

-

-

ПС

ПН

-

-

ПВ

ПС

-

ПМ

ПК

-

Від токсичних речовин

Від токсичних речовин

Рідких

Аерозолів

Газоподібних

ЯТ

ЯЖ

ЯА

-

ЯТ

ЯЖ

-

-

ЯТ

ЯЖ

-

ЯГ

Від води і розчинів нетоксич-них речовин

Водонепроникаюча

Водостійка

-

ВН

В

-

-

ВН

Від розчинів, кислот

Від розчинів поверхнево-активних речовин

кислот концентрацією більше 80% (по сірчаній кислоті)

в межах 50–80%

в межах 20-50%

до 20%

ВП

КК

К80

К50

К20

-

КК

К80

К50

К20

-

КК

К80

К50

К20

Від лугів

Від розплавів лугів

розчинів лугів концентрацією більше 20% (по гідроксиду натрію)

до 20%

ЩР

Щ50

Щ20

-

Щ50

Щ20

ЩР

Щ50

Щ20

Від органічних розчинників, в т.ч. лаків і фарб на їх основі

Від органічних розчинників

ароматичних речовин

хлорованих вуглеводів

неароматичних речовин

О

-

-

-

О

ОА

-

ОН

-

ОА

ОХ

ОН

Від нафти, нафтопродуктів, масел та жирів

Від сирої нафти

продуктів легшої фракції

нафтових масел і продуктів тяжких фракцій

розчинників та тваринних масел і жирів

твердих нафтопродуктів

НС

НЛ

НМ

НЖ

-

НС

-

НМ

НЖ

НТ

НС

-

НМ

НЖ

НТ