Вивчення обладнання для миття, видалення щетини, міздріння шкіри та механічного розділення туш тварин: Методичні вказівки до виконання практичного заняття, страница 3

Скребмашина ФУЩ-100 складається з жорсткого каркасу 13, виготовленого з прокатного металу. На каркасі в підшипникових опорах  змонтований скребковий і ребристий 12 барабани. Скребковий барабан металевий діаметром 0,5 м. На його поверхні по шість в ряду закріплені короткі жорсткі металеві скребки 7. Частота обертання барабана 1,2 м-1. Другий ребристий барабан 12 також металевий і на його поверхні і на його поверхні приварені шість продольних ребер 11. Частота обертання цього барабана 0,42 с1. Туша розміщується на барабанах, які обертаються в одну сторону. З допомогою скребків видаляють щетину щетину, а ребра барабана сприяють обертанню туші. Третій барабан 6 – полірувальний, складається з вала, на якому закріплені довгі довгі збірні скребки 5, пружна частина яких – армірувані гумовими пластинами. Полірувальний барабан обертається з частотою 1,55 с-1. Він виконує дві функції: утримує тушу при обробці і додатково очищає поверхню. Привод барабанів складається з електродвигуна 2, циліндричного редуктора 1 і ланцюгових передач. Машину встановлюють на фундаменті поряд із ошпарю вальним чаном 14 і закріплюють до підлоги анкерними болтами 9. Скребмашина призначена для роботи із ошпарю вальним чаном ФШК.

Технічна характеристика скребмашини ФУЩ-100

Продуктивність, туш/год.

100

Витрати води, м3/год.

2,5

Встановлена потужність, кВт

5,5

Площа котру займає машина, м2

5,0

Маса, кг

2470

В технологічних розрахунках визначають такі параметри як продуктивність машин і потужність електродвигуна приводу. Продуктивність періодично – діючих скребмашин визначаємо по формулі, туш/год.

(9.1)де   φ – коефіцієнт рівномірності, (φ=0,8…0,9);

tц – повний час технологічного циклу обробки, с.

Повний технологічний цикл (с)

tц= tт+ tп.з      (9.2)

де      tт – час технологічної операції, с;

          tп.з – час підготовчо-заключних операцій, с.

Продуктивність (шт./год) безперервно діючих машин визначаємо по формулі:

(9.3)

де      υ – швидкість руху туші в машині або швидкість несучого конвеєра, (м/с);

          l – відстань між тушами, м;

В продольно-горизонтальних машинах відстань між тушами (м)

L=lт+Δl      (9.4)

де      lт – довжина туші, м;

          Δl – зазор між тушами, м;

Для попередніх розрахунків можна прийняти l=1,6..1,8 м.

Відстань між тушами на конвеєрі 0,45…0,6.

Швидкість руху туші (м/с) знаходимо по формулі :

(9.5)

де      L – довжина робочої частини машини або конвеєра, м;

Тоді продуктивність (шт./год.)

(9.6)

З цієї формули при заданій продуктивності М можна визначити довжину L.

Потужність, необхідна для роботи скребмашини, залежить від зусиль, виникаючих на скребкових барабанах при видаленні щетини і може бути з достатньою точністю визначена по такій формулі (кВт):

(9.7)

де      G – вага свинячої туші, кг;

          µ - коефіцієнт тертя між скребками і тушою (0,6…0,7);

          Д – діаметр скребкового барабана, м;

          n – число обертів скребкового барабана, об/хв..;

η1 – коефіцієнт втрати потужності в підшипниках вала скребкового барабана (приймається 0,8…0,85);

η2 – коефіцієнт корисної дії передачі від двигуна до скребкового барабана (приймається 0,6…0,7);

ηn – пусковий коефіцієнт (1,2…1,3).

Типова задача

Визначити продуктивність М і потужність N електродвигуна горизонтально поперечної скребмашини, якщо час обробки однієї туші tц=25 с, максимальна вага туші G=120 кг, діаметр скребкового барабана Д=400 мм, число обертів скребкового барабана n=120 об/хв..

Знаходимо продуктивність електродвигуна

Звіт про роботу

1.  Описати будову, принцип роботи мийної мийної машини К7-ФМД.

2.  Виконати схему машини К7-ФМД.

3.  Описати будову, принцип роботи скребмашини ФУЩ-100 і виконати її схему.

4.  Викласти теорію розрахунку основних технологічних параметрав скребмашин.