Вивчення обладнання для миття, видалення щетини, міздріння шкіри та механічного розділення туш тварин: Методичні вказівки до виконання практичного заняття, страница 6

Мал..10.4. Електропилка ФЕГ

1 – важіль керування; 2 – пружина; 3 – рукоятка; 4 – мікроперемикач; 5 – вимикач; 6 – корпус; 7 – електродвигун; 8 – тяга; 9 – вал електродвигуна; 10 – напівмуфта; 11, 21 – шарикопідшипники; 12 – передня рукоятка; 13 – лучок; 14 – пильне полотно; 15 – накидна гайка; 16 – сальникова набивка; 17 – крейцкопф; 18 – втулка підшипник; 19 – палець; 20 – шатун; 22 – кришка корпуса; 23 – масляна пробка; 24 – диск;  25 – ось.

Пилка має плоске пластинчасте пильне полотно 14 товщиною 1,8 мм з трикутними зубцями. Полотно прикріплене одним кінцем до крейцкопфу 17, а другий ковзає в направляючих, встановлених в лючку 13. вільний кінець полотна заокруглений, щоб запобігти ушкодженню нутрощів туші. Привод пилки складається з фланцевого електродвигуна 7 і кривошипошатунного механізму з колінчатим валом, який складається з двох дисків 24, в котрі запресований кривошип. На кривошипі, на роликовому підшипнику, встановлена нижня головка шатуна 20, а його верхня головка закріплена пальцем 19 в крейцкопфі 17. Цапфи колінчатого вала встановлені в корпусі 6 на двох шарикопідшипниках 11 і 21, а крейцкопф – в бронзовій втулці 18. Вал електродвигуна введений в отвір верхньої цапфи колінчатого валу, з’єднаний з нею шпонкою. Низня частина корпусу, закрита кришкою 22, заповнена оливою. Верхня цапфа ущільнюється сальником, а крейцкопф – сальниковою набивкою 16, яка стискується накидною гайкою 15. у верхній частині корпусу передбачений підпружинений клапан-санун, який не дозволяє підвищуватися тиску в корпусі вище атмосферного при розігріві оливи і при зворотному ході крейцкопфа, в результаті чого виключається витискування оливи через ущільнювачі. Пилку підвішують до пружної підвіски, або до противаги за тягу 8, і робочий тримаючись за рукоятку 3 і 12 проводить розпилювання. В рукоятці 3 встановлений вимикач 5, яким електродвигун з’єднується із зовнішньою мережею і мікроперемикач 4, на який натискує важіль 1. При пуску пилки робочий вимикає вимикач 5, потім, натискає на важіль 1, через мікроперемикач 4 вмикає електродвигун пилки. Важіль обертається на вісі 25 і відводиться у вільне положення пружиною 2. при цьому двигун включається. Потужність електродвигуна 1 кВт, частота обертання колін вала 23,3 с-1, хід полотна 60 мм, маса пилки 39 кг.

В технологічних розрахунках визначають такі параметри як продуктивність машин і потужність електродвигуна приводу.

Технологічний розрахунок мездрильних машин

Продуктивність (шт./год.) мездрильних машин як машин, періодичної дії:

      (10.1)

де      τц – час повного циклу обробки однієї шкури, с;

          τТ – час технологічної обробки, с;

          τПЗ – час підготовчо-заключних операцій, с.

Час технологічної обробки, с:

 (10.2)

де      L – довжина шкури (в напр. обробки), м;

          l – довжина ділянки, що обробляється двічі, м;

          l1 – вихід робочого органу за контур шкури, м;

          υ – колова швидкість подаючих валів, м/с

          K – коефіцієнт проковзування шкури по подаючому валу; К=0,7…0,9;

           τ – час переміщення подаючого вала, с;

Згідно з нормативними даними – l=0,2 м;  l1=0,1 м; τ=1,6…2 с.

Підготовчо-заключні операції складають до 100% часу технологічної обробки.

Потужність електродвигуна (кВт) приводу машини розраховують за формулою:

      (10.3)

де      Р – питомий опір різанню (Р=0,7…1,2кН/м);

          l – робоча довжина ножового вала, м;

          υ0 – швидкість подачі шкури через машину, м/с;

          ηа – коефіцієнт запасу потужності;

η1 – К. К. Д передачі від двигуна до ножового вала;

η – К. К. Д передач від ножового вала до транспортних валів (η=0,5);

В технологічних розрахунках визначають такі параметри як продуктивність пилок і потужність електродвигуна приводу.

Продуктивність пилок, як машин періодичної дії визначаємо за формулою, кг/год:

     (10.4)

де      G – маса одноразового завантаження або однієї туші, кг;