Проектування функціональних груп приміщень. Компоновка виробничих та допоміжних приміщень, страница 8

Кількість боксів в експедиції для завантаження автомобіля розраховують залежно від обсягу продукції, що випускається, т/сут.: до 10 — 1 ÷2 завантажувальних місць, 10- 12 — 2÷ 3, 15÷25 — 3÷ 4, понад 25 — 4 ÷6 завантажувальних місць, у тому числі 50 % від загальної кількості завантажувальних місць для готової продукції.

Приміщення для споживачів. Послідовність розміщення й взаємозв'язок приміщень цієї групи обумовлюються схемами руху відвідувачів персоналу, що обслуговує, потоків блюд, чистого й брудного посуду.

Основне приміщення для споживачів — це зал. Його місткість і швидкість обслуговування споживачів визначають пропускну здатність підприємства, а отже, і його рентабельність. Планування залу залежить від методу обслуговування (офіціантами або із самообслуговуванням) і типу роздачі, застосовуваного при самообслуговуванні. Найбільш раціональна прямокутна форма залу зі співвідношенням сторін 1:1,5 — 1:3. Зали великої місткості можуть мати Г-І П-Образне планування.

Зали, як правило, розташовують по фасадній стороні будинку з орієнтацією на південь або на південний захід. По можливості вони повинні мати двостороннє висвітлення. Глибину залу ухвалюють виходячи з вимог зручності обслуговування й нормативу природньої освітленості (1:8), висоту — у межах 3,3-4,2 м.

Зали повинні бути зручно пов'язані із приміщеннями вхідного вузла (вестибюлем, гардеробом і санвузлом для відвідувачів), а також роздавального й мийного столового посуду. Більші зали випливаємо розділяти, що розсовуються перегородками на окремі приміщення (відсіки).

При проектуванні комплексних підприємств для всіх видів харчування з різними формами обслуговування й асортиментами продукції передбачають роздільні зали.

Роздача — сполучне ланка між залом і виробничими приміщеннями. У ресторанах і кафе з обслуговуванням офіціантами для роздавальної відводять окреме приміщення, яке повинне мати зручний зв'язок з гарячим і холодним цехами, мийного столового посуду, сервізної, буфетами й приміщенням для різання хліба. У підприємствах громадського харчування із самообслуговуванням роздавальні лінії розміщають у залах з урахуванням зручності доставки до них готовій продукції, раціональній організації потоків відвідувачів, а також потоків використаного й чистого посуду (мал. 28),

Важливе значення для правильної орієнтації відвідувачів і усунення черг має розміщення входів у зал.

При проектуванні підприємств із використанням механізованих ліній роздачі скомплектованих обідів необхідно ретельно продумати розміщення вузлів розрахунків відвідувачів: при вході в зал або на підході до конвеєрних ліній, як це показане на мал.   29.

Буфети. У ресторанах загального типу буфети (основний, кавовий, буфет-хліборізку) розташовують у групі виробничих приміщень, поруч із залом.

У підприємствах громадського харчування, що працюють по методу самообслуговування, буфети можна не організовувати. При необхідності буфет (кафетерій) улаштовують у залі, ближче до входу.

У їдальнях при промислових підприємствах і установах буфети (кафетерії) рекомендується розміщати при вестибюлі в окремім приміщенні, передбачивши зручний, схований від відвідувачів зв'язок з коморами й виробничими цехами.

Групу службових приміщень слід проектувати єдиним блоком, який допускається розташовувати на будь-якому поверсі будинку.

До них повинен бути забезпечений підхід, що мине виробничі приміщення, і одночасно повинна вільно здійснюватися зв'язок з усіма цехами й службами підприємства.

Кабінет директора рекомендується розміщати біля залу, кімнату персоналу — у групі виробничих приміщень, ближче до гарячого цеху й мийного столового посуду.

Побутові приміщення (гардеробні, душові, санітарні вузли для обслуговуючого персоналу) також слід компонувати єдиним блоком, але изолированно від виробничих приміщень підприємства.