Проектування функціональних груп приміщень. Компоновка виробничих та допоміжних приміщень, страница 10

У ресторанах і кафе для естради й танцювального майданчика виділяється площа з розрахунку 0,15 м2 на 1 місце в залі.

Приміщення для відпустки обідів додому в їдальнях на 50 місць повинні мати площа не менш 10 м2. У їдальнях більшої місткості на кожні наступні 50 місць додається по 5 м2.

Площа вестибюля (включаючи гардероб, умивальники й туалети для споживачів) залежить від кількості місць у залі й розраховується по нормах площі на місце.

Аванзали в ресторанах місткістю до 150 місць ухвалюються площею 15 м2, у більших підприємствах на кожні наступні 50 місць додається 5 м2.

Площа гардероба для споживачів визначають із розрахунку 0,1 м2, а в ресторанах і кафе при готелях — 0,08 м2 на місце в залі.

При розрахунках санітарних вузлів (туалетів і вмивальників) керуються наступними показниками! у туалетах при загальній кількості місць у залах до 300 ухвалюється один унітаз на кожні 60 місць, а при більшій місткості залів — додатково один унітаз на кожні 100 місць понад 300; у чоловічих туалетах на кожний унітаз передбачається один пісуар, а в туалетах пивних барів — два пісуари; у шлюзах туалетів передбачається один умивальник на кожні чотири унітази, у вестибюлях і в окремих приміщеннях — додатково по одному вмивальнику на кожні 50 місць в залі (у закусочних, де немає вестибюля, умивальники допускається встановлювати в залі).

У ресторанах і кафе з обслуговуванням офіціантами в шлюзах туалетів слід передбачати додатково площу 4 м2 для туалетних.

Гардеробні для персоналу проектують із розрахунку зберігання в них одягу 85 % працюючих у підприємстві. Площа їх визначають виходячи з наступних норм.* для верхнього одягу — 0,1 м2 на один працівника, для санспецодягу й домашнього одягу — відповідно 0,25 м2.

У підприємствах, де працює менш 100 людей, передбачається спільне зберігання всіх видів одягу.

Площа білизняної визначається по кількості шаф для зберігання білизни. Місткість шафи — 60 комплектів, норма білизни на одну людину — три комплекти.

Убиральні для персоналу розраховують залежно від чисельності персоналу максимальної зміни! для жінок — один унітаз на 15 чіл., для чоловіків- один унітаз і один пісуар на 30 чіл. У шлюзах туалетів передбачається один умивальник на 4 кабіни.

Площа службових приміщень ухвалюють із розрахунку 4 м2 на один службовця.

Нормативний метод застосовується також для прискореного й перевірочного розрахунків площі складських і виробничих приміщень (по відповідним СНіПам і ДБН).

Якщо місткість проектованого підприємства перебуває в інтервалах, зазначених у СНіПах, площу приміщення розраховують методом інтерполяції!

                  S0 = Sн +  (p - pн),                             

Або

                                       S0 = Sв -   (рв   - р)            

де    SН — площа приміщення для  нижньої межі зазначеного в СНиПе інтервалу місткості, м2;

SВ — площа  приміщення відповідно для  верхньої межі, м2;

 — різниця між  площами  приміщень для  верхнього й нижнього меж місткості, м2;

  — різниця між кількістю місць у цих приміщеннях;

Рн і Рв — кількість місць у приміщеннях відповідно для нижнього й верхнього меж;

Р — кількість місць у проектованім підприємстві. При   розрахунках   площі   приміщень   підприємства,   місткість якого перевищує зазначені в Снипе, використовують метод екстраполяції:

      S0 = S1+  (р – p1),                                                            (82)

де S1 — площа даного приміщення по СНиПу для підприємства з найбільшої   зазначеної в СНиПе   місткістю, м2;

 S1 — різниця   між    площами    даного   приміщення для останнього   по   СНиПу   інтервалу    місткості,   м2;

 p1 — різниця   між   кількістю місць в   останньому інтервалі СНиПа;

р1 — найбільша кількість місць, зазначене в СНиПе. Для заготовочних підприємств ресторанного господарстванорми площі дані (ВНТП 04-86) розраховуючи на 1 т сировини (1 т готової продукції або 1 тис. шт. виробів) у зміну або в добу