Водовідведення. Обладнання та основні конструктивні елементи. Дворові системи каналізації. Методи та споруди для очищення стічних вод переробних підприємств, страница 4

Чавунні та сталеві труби застосовують переважно для напірних кана­лізаційних ліній. Для зовнішньої безнапірної каналізаційної мережі ста­леві труби застосовують лише там, де ставляться підвищені вимоги до герметичності, наприклад, при перетині із залізницями, автомагістраля­ми, водяними перепонами. З'єднання металевих труб — зварні, розтрубні або фланцеві.

При прокладанні самопливних каналізаційних мереж також викорис­товують труби із синтетичних матеріалів (вініпласт, поліетилен та інші).

Залежно від виду грунту, матеріалу та діаметру труб їх кладуть безпо­середньо на грунт або штучну основу. Влаштування штучної основи під труби необхідно при слабкій несучій здатності грунту або при можливо­му зниженні несучої здатності при замочуванні чи з інших причин. В су­піщаних, суглинистих і сухих глинистих грунтах труби кладуть на піщану подушку, в водонасичених грунтах — на шар щебеню, гравію або круп­ного піску, а в деяких випадках — на бетонну основу .

В торф'яниках, пливунах і слабих насипних грунтах влаштовують фундамент з паль під труби усіх діаметрів, а стики герметизують еластич­ними матеріалами.

Колектори побутової, виробничої, загальносплавної та дощової ка­налізації будують переважно індустріальним способом із крупних збірних залізобетонних елементів. Колектори великого розміру можуть у попе­речному перерізі бути круглими, прямокутними або іншої форми.

Труби та канали каналізаційної мережі мають задовольняти гідрав­лічні, статичні, економічні та експлуатаційні вимоги.

Для огляду і прочищання каналізаційної мережі на ній споруджують оглядові каналізаційні колодязі. їх роблять скрізь, де змінюється напрям, діаметр або уклон лінії. Залежно від призначення оглядові колодязі підрозділяються па лінійні, поворотні, з'єднувальні, контрольні, промивні та перепадні.

Лінійні колодязі встановлюють на прямих ділянках каналізаційних мереж усіх систем через 35-300 м залежно від діаметру труб.

Поворотні колодязі встановлюють у місцях зміни напрямку мережі в плані або по висоті. З'єднувальні оглядові колодязі встановлюють в місцях з'єднання каналізаційних ліній.

Промивні колодязі передбачають на тих ділянках каналізаційної ме­режі, де можливе випадання осаду в трубах.

Перепадні колодязі споруджують в місцях, де з'єднуються труби на різній глибині, що має місце при приєднанні бокових притоків до основ­ної каналізаційної мережі, при влаштуванні перепадів у зв'язку з різкою зміною рельєфу місцевості та при необхідності зменшення швидкості протоку стічних вод по мережі.

Контрольні колодязі встановлюють перед червоною лінією забудови з боку будинків в місцях під'єднання дворової, квартальної або промис­лової мережі до вуличної.

Колодязі на напірних трубопроводах встановлюють при необхідності розміщення в них засувок, випусків, вантузів та іншої арматури.

Оглядові колодязі виконують з цегли або залізобетону. В плані вони можуть бути круглої або прямокутної форми. Штучні основи під самопливні трубопроводи: а — гравійно-щебенева; б — залізобетонна плоска; в — бетонна спрофільована: г- залізобетонна спрофільована; д — щебенева з водонепроникним піддоном: є — гравійно-щебенева; є — бетонна з дренажем; ж — залізобетонна на палях: 1 — трубопровід; 2 — засипання з нормальним ущільненням; 3 — засипання з підви­щеним ступенем ущільнення; 5 — гравійно-щебенева підготовка; 6 — залізобе­тонна плоска основа; 7 - бетонна основа (І шар); 8 — бетонна основа (П шар); 9 — залізобетонна спрофільована основа; 10 — бетонна підготовка; 11 — водо­непроникний шар (грунтоасфальт); 12 —дренаж; 13 — цементний розчин; 14 — залізобетонний пояс; 15 — залізобетонні палі.

                                

 Природні основи під самопливні трубопроводи а — ґрунтова плоска; б — ґрунтова плоска з піщаною підготовкою; в — ґрунтова спрофільована; г — ґрунтова спрофільована; 1-трубопровід; 2 —засипання тран­шеї; 3 — засипання з підвищеним ступенем ущільнення; 4 — плоска основа; 5 -піщана подушка; 6 — спрофільована основа.

                         

 Оглядові каналізаційні колодязі: п) круглий; б) прямокутний: 1 — чавунний люк з кришкою; 2 — горловина; 3 — скоби; 4 — робоча камера: 5 — лоток; 6 — бетонне дно; 7 — плита перекриття.