Водовідведення. Обладнання та основні конструктивні елементи. Дворові системи каналізації. Методи та споруди для очищення стічних вод переробних підприємств, страница 2

Випуски виконують з ухилом в сторону оглядового колодязя.

Перехід від стояка до випуску повинен бути плавним. Довжина випуску – це відстань від стіни до центру оглядового колодязя, повинна бути не менша 2м і не більше 8м.

Каналізаційні випуски виконують з однієї сторони будівлі і перпендикулярно до зовнішньої стіни будівлі.

Випуски виконують з чавунних, пластмасових  або азбестоцементних  труб з діаметром не меншим, ніж діаметр стояка. До оглядового колодязя випуски приєднують під кутом не менше 90°.

В місці проходу випуску через фундамент виконують отвір висотою 0,4м. 

3. Дворові системи каналізаціїі

Дворова  каналізаційна мережа прокладається паралельно будівлям, по самому короткому шляху до контрольного колодязя.

Мінімальна глибина прокладання труб приймається на 0,3м вище глибини промерзання грунту, але не менше 0,7 від поверхні землі.

Дворову і внутріквартальну мережу прокладають з керамічних, бетонних та асбестоцементних труб.

Труби каналізації прокладають з ухилами 0,008, що дає змогу стокам рухатися в напрямку колектора.

Діаметри труб внутріквартальної каналізації 150-200мм. З‘єднання труб різного діаметру здійснюється в оглядовому колодязі. Також  оглядові колодязі встановлюють в місцях приєднання випусків, на поворотах ліній, в місцях, де змінюються ухили трубопроводів або виконують перепади.

     В залежності від найбільшого d труб оглядові колодязі встановлюють на відстані

     d=150мм – 35м

     d=200мм – 50м

     Діаметри оглядових колодязів приймають 1000мм -для труб з діаметром до 600Мм   та 1250мм, 1500 та 2000мм – для труб з діаметром більше 600 мм.

Оглядові колодязі з цегли мають розміри при d труб до 600мм – 1000х1000мм.

З‘єднання двох суміжних ділянок у колодязі здійснюється по рівню води. При цьому швидкість руху в  ділянках, що розташовані нижче,   повинна бути рівною або більшою, ніж швидкість на попередніх ділянках.

Дворові системи каналізації прокладаються з ухилом в бік очисних споруд. Ухил визначаться за допомогою розрахунків з використанням спеціальних  таблиць див. практичні роботи №№ 7,8,9.

Заглиблення трубопроводів каналізації

Вартість і строки будівництва каналізаційної мережі значною мірою залежать від заглиблення труб, яке призначають можливо мінімальним з врахуванням таких вимог:

—  запобігання замерзанню стічних вод у трубах;

—  захист труб від механічного пошкодження;

—  забезпечення можливості під'єднання до вуличної мережі дворо­вих та внутрішньоквартальних мереж.

Якщо немає даних про експлуатацію каналізації в районі будівництва або в аналогічних умовах, найменше заглиблення лотка труб при їх діаметрі до 500 мм приймається на 0,3 м менше найбільшої глибини про­мерзання грунту в даному районі, а при більших діаметрах — на 0,5 м, але не менше 0,7 м до верху труби. Розміщення трубу шарі промерзання грун­ту допускаються тому, що температура стічних вод не опускається нижче 7°С навіть найхолоднішої пори року.

Для запобігання від пошкодження каналізаційних мереж наземним авто­транспортом, як правило, приймають мінімальне заглиблення труб дворової і квартальної мережі у 0,7 м, а вуличних міських мереж — 1,5 м до верху труби.

Найбільше заглиблення труб при будівництві відкритим способом приймають у межах 5 — 8 м залежно від виду грунту, рівня стояння ґрун­тових вод та інших факторів. При закритих способах робіт глибина про­кладання практично не обмежується. Однак при цьому слід пам'ятати, що вартість будівництва трубопроводів закритими способами відносно велика і тому слід обмежити заглиблення труб.

Відстань у плані між трубопроводами і підземними частинами фун­даментів будинків та іншими підземними спорудами приймається для напірних трубопроводів не меншою, ніж 5 м , а для самопливних — 3 м.

Схема визначення відстані між фундаментом будівлі та водовідвідним трубопроводом

При проектуванні та будівництві обов'язково ув'язують прокладання каналізаційних мереж з іншими підземними комунікаціями:

•  до теплотрас — 1,0 — 1,5 м;

•  до ліній електропередач до 35 кВ — 5 м;

•  до ліній електропередач більше 35 кВ — 10 м;

•  до дерев цінних порід — 2,0 м;