Водовідведення. Обладнання та основні конструктивні елементи. Дворові системи каналізації. Методи та споруди для очищення стічних вод переробних підприємств, страница 3

•  до щогл та опор освітлення, зв язку, контактної мережі — 1,3 м.

•  до бортового каменя автодоріг — 1,5 м;

•  до краю кювету — 1,0 м;

•  до трамвайних та заводських колій —1,5 м;

•  до залізничних колій загальної мережі — 4м (до осі колій);

•  до підошви насипу — не менше глибини траншеї.

Мінімальна відстань між водовідвідною мережею та газопроводом при паралельному прокладанні приймається залежно від тиску газу в газjпроводі:

•  при низькому тиску до 5 кПа — 1,0 м;

•  при середньому тиску до 0,3 мПа— 1,5 м;

•  при високому тиску до 0,6 мПа — 2,0 м;

•  при високому тиску до 1,2 мПа —5 м.

Мінімальна відстань між водовідвідною мережею та водопроводом приймається:

•  при паралельному прокладанні на одному рівні та діаметрі водо­проводу до 200мм — не менша за 1,5 м, при більшому діаметрі — не мен­ша за 3 м;

•  при прокладанні мереж водовідведення вище від водопроводу на
0,5 м і більше — не менша за 5 м.

При перетинах з водопроводом водовідвідна мережа прокладається нижче від водопроводу не менше як на 0,4 м, а у випадках, коли водопровідна мережа прокладається вище водопроводу, необхідно захищати во­допровід футляром.

Довжина захищеної ділянки по обидва боки від перетину приймаєть­ся: у водонепроникних грунтах (глинистих) — не меншою за 3 м, у фільтру­ючих— 10 м.

Труби, колектори та колодязі на каналізаційній мережі


До матеріалу труб, колекторів та їх з'єднань висувають ряд вимог: міцність, сприймання навантаження від ваги грунту та транспорту без деформації, стійкість проти корозії та механічного стирання, гладка внут­рішня поверхня, водонепроникність, не допускання просочування стічних вод у грунт (ексфільтрація) і ґрунтових вод у мережу (інфільтра­ція). Цим вимогам відповідають керамічні, бетонні, залізобетонні, азбе­стоцементні, металеві та пластмасові труби .

Керамічні труби використовуються для влаштування безнапірних каналізаційних мереж; їх виготовляють круглого перерізу з розтрубами, внутрішнім діаметром 150 — 600 мм, довжиною 800 — 100 мм. При з'єднанні керамічних труб гладкий кінець однієї труби вставляють у роз­труб другої. Зазор між ними на 1/3 — 1/2 глибини розтрубу забивають ущільнюючим матеріалом, а решту зазору заповнюють матеріалом, який утворює замок, що утримує ущільнюючий матеріал у розтрубі. В якості ущільнюючого матеріалу рекомендується застосовувати гумові кільця, просмолене конопляне пасмо або канат, а в якості замка — асфальтову мастику, азбестоцемент, цемент .

Останнім часом почали застосовувати з'єднання керамічних труб на конічних кільцях з пластізолу, які закріплюються на трубі заводом-виготовлювачем. Збір стику здійснюється легким горизонтальним насуван­ням труб. При цьому обидва кільця заклинюються і утворюється щільний і гнучкий стик (мал. 2.96).

Бетонні та залізобетонні труби виготовляють напірними та безнапі­рними з розтрубом або гладкими кінцями. Бетонні труби мають діаметр 200 — 600 мм, а залізобетонні (безнапірні) — 400 — 3500 мм.

Довжина труб залежить від діаметру та способу їх виготовлення.

 Стики керамічних  і залізобетонних безнапірних труб

1 — гладкий кінець труби; 2 — заповнення асфальтовою мастикою або азбесто цементом (цементом); 3 — неглазуровані борозни; 4 — розтруб; 5 — просмолене конопляне пасмо або канат; 6 — цементний розчин; 7 — залізобетонна муфто; 8 — кільця з пластізолу; 9 — гумові кільця.

Розтрубні з'єднання бетонних і залізобетонних труб виконуються так, як і розтрубні з'єднання керамічних труб, а труби з гладкими кінцями з'єднуються за допомогою муфт або цементних поясів . Для герметизації стиків можуть використовуватися синтетичні матеріали, на­приклад, пінополіуретан.

Азбестоцементні труби (напірні та безнапірні) виготовляють з глад­кими кінцями діаметром у 100 —600 мм. З'єднують їх за допомогою ци­ліндричних муфт. Найчастіше для ущільнення стиків застосовують гу­мові кільця або зазори герметизують аналогічно зазорам розтрубних стиків керамічних труб.