Вивчення обладнання для подрібнення: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 7

- щільність фаршу, кг/л (кг/л);

 - коефіцієнт завантаження чаші ();

- час завантаження фаршу в чашу куттера, с;

- час подрібнення і перемішування сировини, с;

- час вивантаження фаршу, с;

Потужність електродвигуна привода куттера , кВт

                           ,                                               (18.11)

де  - потужність, необхідна для куттерування сировини, кВт;

- потужність, необхідна для обертання завантаженої сировиною чаші, кВт

(кВт у залежності від місткості чаші);

- потужність, необхідна для вивантаження фаршу, кВт (кВт)

                  ,                                                          (18.12)

де - питома витрата енергії на перерізання фаршу одним ножем за один оборот, кДж/м, (при окружній швидкості ножів до 30 м/с без додавання у фарш води  кДж/м, з додаванням води у фарш кДж/м);

- площа перетину фаршу в чаші куттера, м;

- число ножів куттера, шт;

- частота обертання ножового вала, с;

- коефіцієнт запасу потужності;

- ККД привода ножового вала;

           ,                                                                         (18.13)

де - об’єм чаші, м ;

 - коефіцієнт завантаження чаші;

 - відстань від вісі обертання чаші до центру ваги фаршу, м;

Типові задачі

Визначити продуктивність і потужність електродвигуна вовчка, якщо діаметр вихідної решітки 220 мм, діаметр отворів у решітці 3 мм, ріжучий механізм складається з 2-х пар ножів з решітками (перша решітка з отворами Ø16 мм,ножі мають чотири леза), число обертів шнека 280 за хв., коефіцієнт використання ріжучого механізму – 0,7, ККД приводу 0,85.

Визначаємо коефіцієнт використання площі решіток ріжучого механізму.

а) для першої пари решітки:

б) для другої пари:

Тоді , по форм. 18.2:

кг/год

Значення беремо для решітки з Ø3мм

м/кг, тоді:

кг/год

Потужність електродвигуна по формулі 18.9

кВт

Визначити продуктивність і потужність електродвигуна куттера, якщо час куттерування – 8 хв, об’єм чаші 125 л, число ножів – 6, число обертів ножового вала 2100 об/хв.. Куттерування виконується з додаванням води, а=2,2 кДж/м, радіус обертання мм, , .

Продуктивність по формулі 18.10

кг/год

Потужність визначаємо по формулі 18.12, для чого спочатку визначимо по формулі 18.13

м, тоді

кВт

Звіт про роботу

1.Викласти теоретичні основи виконання розрахунків продуктивності і потужності електродвигуна приводу вовчків. Проаналізувати формули і пояснити значення показників що входять у формули і їх вплив на кінцевий результат.

2.Викласти теоретичні основи виконання розрахунків продуктивності електродвигуна приводу куттера. (Привод ріжучих ножів при куттеруванні сировини). Проаналізувати формули і пояснити значення показників що входять у формули і їх вплив на кінцевий результат.

Питання для самоконтролю

1.Для чого призначені вовчки?

2.В яких випадках продуктивність вовчків розраховують по пропускній здатності ріжучого механізму?

3.В яких випадках продуктивність вовчків розраховують по ріжучій здатності ріжучого механізму?

4.Що таке коефіцієнт використання решітки вовчка, як він визначається?

5.Як визначити потужність електродвигуна привода вовчка?

6.Як визначити продуктивність куттера?

7.Як влаштована ножова голівка куттера?

8.Як визначити потужність електродвигуна привода ножової голівки?

Література

1.С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов» стр. 162…185.

2.В. И. Иванов «Технологическое оборудование мясной промышленнос-ти» ч ll. стр. 137…175.

Радчук Олег Володимирович

Кацов Віталій Миколайович

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для подрібнення»

для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

денної  та заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку                   2011 р.        Формат А5.                 Тираж       примірників

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів                  Замовлення №