Вивчення обладнання для подрібнення: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 5

          Станина машини складається з чугунної основи 37 і верхнього корпусу 20, жорстко зв’язаних між собою. Ножова голівка складається із шести серпоподібних ножів 10, спрофільованих двома дугами кола. Ножі встановлені методом закритого гнізда на втулку 11 зі зсувом по куту відносно суміжного ножа на 60º. Для регулювання зазору між чашою і ножем в останньому виготовлено видовжений отвір. Ножі на втулці затискують гайкою 8, а потім комплект встановлюють не консоль ножового вала 15, що має шпонку. Втулку закріплюють в осьовому напрямку шайбою і стопорним гвинтом 7.

          Ножовий вал встановлений в двох підшипникових опорах, одна із яких змонтована в консолі верхнього корпусу і складається з двох раціональних підшипників 14. Від витікання мастила, що подається через маслянку 13, підшипники захищені сальниковим і лабіринт ним 12 ущільнювачами. Друга опора має один роликовий підшипник 18 запресований в стакан 19. Підшипник також захищений сальниковим 16 і лабіринт ним ущільнювачами.

Мал. 17.2 Куттер Л5-ФК1-Н

1 – кронштейн; 2 – лоток; 3 – вісі; 4 – черв’ячний редуктор; 5 – електродвигун розвантажувача; 6 – труба; 7 – стопорний гвинт; 8 – гайка; 9 – шпонка; 10 – ніж; 11 – втулка; 12 – лабіринтне ущільнення; 13,17 – маслянки; 14 – радіально-упорні конусні підшипники; 15 – ножовий вал; 16 – сальникове ущільнення; 18 – роликовий підшипник; 19 – стакан; 20 – верхня частина корпуса; 21,35 – клинопасові передачі; 22 – захист кришка; 23 – стальний лист; 24 – тарілка розвантажувача;  25 – шкребок; 26 – чаша; 27 – опора; 28 – шариковий упорний підшипник; 29 – кришка редуктора; 30 – підшипник ковзання; 31 – вал чаші; 32 – муфта; 33 – черв’ячне колесо; 34 – вісь; 36, 41 – електродвигуни; 37 – основаніє; 38,40 – плити натяжних пристроїв; 39 – черв’як.

          Ножова голівка приводиться в обертання одно швидкісним асинхронним електродвигуном 41 потужністю 17 кВт через клинопасову передачу 21. Двигун встановлений на плиті 40 натяжного пристрою. Частота обертання ножового вала 35,15 с чаша 26 приводить в обертання від електродвигуна 36 через клинопасову передачу 35 і черв’ячний редуктор. Черв’як 39 входить в зачеплення з черв’ячним колесом 33, що обертається на вісі 34. На ступці черв’ячного колеса виготовлені зуби муфти 32, які входять в зачеплення з зубами на відповідній напівмуфті, що встановлена на шпонці вала 31 чаші. Цей вал входить в отвір опори 27, прикріпленої знизу до часі. На опорі зроблена проточка для кільця шариково-упорного підшипника 28. Друге кільце цього підшипника встановлюють на кришці 29 редуктора. Опора обертається в підшипнику ковзання 30. Для натягнення пасків двигун встановлюють на плиту 38.

          Електродвигун асинхронний, двох швидкісний, потужністю 1,6/2,3 кВт забезпечує дві швидкості руху чаші з частотою 1,53 і 2,3 с.

          Завантаження куттера здійснюють вручну, а розвантаження – з допомогою механізму розвантаження, який складається із алюмінієвої тарілки 24, яка приводить в обертання від електродвигуна 5 через черв’ячний редуктор 4. Тарілка закріплена на валу, який проходить через трубу 6 і з’єднується з валом черв’ячного колеса. Увесь розвантажувальний механізм встановлений з допомогою двох вісей 3 на кронштейні і може бути повернутим в горизонтальній і вертикальній площинах.

Звіт про роботу

1.Описати призначення, будову та принцип куттера Л5-ФК1-Н.

2.Скласти кінематичну схему приводу.

3.Описати будову ріжучого механізму.

Питання до самоконтролю

1.Що таке куттер?

2.Який метод подрібнення застосований в цих машинах?

3.Як влаштований ріжучий механізм куттерів?

4.Як влаштована  система живлення куттерів сировиною?

5.Охарактеризуйте основні схеми кріплення ножів ріжучого механізму.

6.В яких технологічних процесах крім подрібнення використовують куттери?

Література

1.С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов» стр. 174…185.

2.В. И. Иванов «Технологическое оборудование мясной промышленности» ч ll. стр. 156…175.

3.Отраслевой каталог «Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности» стр. 355…366.

Лабораторно-практична робота № 18

Вивчення обладнання для подрібнення.