Вивчення обладнання для подрібнення: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 4

1 – станина; 2 – привід; 3 – подаючий шнек; 4 – робочий шнек; 5 – ріжучий механізм; 6 – притискний пристрій; 7 – циліндр; 8 – бункер; 9 – кнопки керування; 10 – відкидна площадка

Звіт про роботу

1.Описати призначення, будову та принцип роботи К6-ФВП-120.

2.Скласти кінематичну схему приводу.

3.Описати будову ріжучого механізму.

Питання до самоконтролю

1.Що таке вовчок?

2.Який метод подрібнення застосований в цих машинах?

3.Як влаштований ріжучий механізм?

4.Як влаштована система живлення вовчків сировиною?

5.Охарактеризуйте основні схеми живлення вовчків.

6.В яких технологічних процесах крім подрібнення можна використовувати вовчки?

Література

1.С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов» стр. 162…171

2.В. И. Иванов «Технологическое оборудование мясной промышленности» ч ll. стр. 137…156.

3.Отраслевой каталог «Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности» стр. 315…321

Лабораторно-практична робота №17

Вивчення обладнання для подрібнення.

Мета: Вивчити обладнання для тонкого подрібнення м’якої сировини на прикладі куттера   Л5-ФК1-Н

Порядок виконання роботи

1.Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2.Ознайомитись з загальною характеристикою куттерів, їх класифікацією і можливості використання в технологічних процесах.

3.Вивчити будову, принцип роботи та правила безпечної експлуатації куттера Л5-ФК1-Н.

4.Ознайомитись з конструкцією інших машин для тонкого подрібнення м’ясної сировини.

          Куттери призначені для тонкого подрібнення м’ясної м’якої сировини і перетворення її на однорідну масу. До цієї групи відносять різні за конструкцією машини гашечні куттери; куттери з нерухомим горизонтальним або вертикальним корпусом; куттери-мішалки; куттери з циліндричним обертаючим корпусом. Всі ці машини об’єднує характерна конструкція ріжучого механізму, основою якого являється ніж з криволінійною ріжучою крайкою, закріплений консольно на обертаючому ся валу і здійснюючий «без підпірне» вільне різання. Конфігурація ріжучої крайки ножа пов’язана з конструкцією всієї машини, властивостями вихідного матеріалу і кінцевого продукту. Куттери бувають періодичної і безперервної дії. М’ясна сировина подрібнюється в них за допомогою серпоподібних ножів, які швидко обертаються і поперемінно занурюються в обертову чашу. Подрібнення ведеться у відкритих або закритих чашах під вакуумом. На мал. 17.1а показано схему куттера періодичної дії. Він складається з відкритої  чаші, ріжучого механізму, який включає привідний вал і серпоподібні ножі, із гребінки і кришки, що закриває робочу зону куттера. До кришки прикріплені шкребки, що розташовуються по зовнішній і внутрішніх частинах продукту, який знаходиться в чаші. Вони направляють продукт під ріжучий механізм при обертанні чаші, що являє собою комплект серпоподібних ножів, закріплених у ножовій головці. Число ножів у комплекті для куттерів періодичної дії складає не менше двох і обертаються вони з частотою до 100 с і більше. Вибір ножа за формою заточення ріжучої крайки визначається вимогами якості подрібнення продукту і енергетичних витрат. Перевага віддається асиметричному клину з кутом при вершині від 15 до 30º.

Конструкцію ножів і ножової голівки мал. 17.1б вибирають такою, щоб забезпечити їхнє легке балансування і підтримувати мінімальний зазор між внутрішньою поверхнею чаші і крайкою ножа, що ріже

Мал. 17.1 – Кут тер періодичної дії

а – схема роботи: 1 – кришка; 2 – вал; 3 – гребінка; 4 – ніж; 5 – чаша;

6 – шкребок.

б – ножова голівка куттера в зборі: 1 – ніж; 2 – посадкова частина;

3 – втулка; 4 – отвір; 5 – вал; 6 – штифт; 7 – отвір; 8 – гайка; 9 – диск.

          Основний показник технічної характеристики куттера – місткість чаші. Будову куттерів розглянемо на прикладі куттера Л5-ФК1-Н (мал. 17.2) призначеного для кінцевого подрібнення фаршів варених, ліверних ковбас, сосисок, сарделів. Він має об’єм чаші 0,12 м. При коефіцієнті завантаження 0,6 в чашу завантажують 72 кг сировини. Працює при атмосферному тиску.