Вивчення обладнання для подрібнення: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 2

Силовий подрібнювач К7-ФКЕ-1 (мал. 15.1) призначений для подрібнення суміші м'якої сировини з кістками, має зварну раму 1, на якій закріплені привод і корпус. Корпус 11 виконаний із стальної труби, до якої з торців приварено два фланці. До передньої частини труби приварена завантажувальна горловина 4, до якої гвинтами прикріплено бункер 5. до торцевих фланців прикріплені кришки з підшипниковими опорами 3 і 7. В підшипниках встановлено вал 12, на якому з допомогою шпонок закріплені втулка 15 рухомих ножів 13. Ножі приварені до втулки попарно. В нижній частині труби корпуса приварені дві стальні пластини-утримувачі 10. Через пластини і стінки труб вифрезеровані отвори, в яких встановлені плоскі нерухомі ножі 8. Ножі фіксують циліндричними пальцями і закріпляють кришками 9.

Мал. 15.1 Силовий подрібнювач К7-ФКЕ-1

1 – рама; 2 – електродвигун; 3, 7 – підшипникові опори; 4 – завантажувальна горловина; 5 – завантажувальний бункер; 6 – кришка; 8 – нерухомий ніж; 9 – кришка; 10 – пластина-утримувач; 11 – корпус; 12 – вал; 13 – рухомий ніж; 14 – фланець бункера; 15 – втулка; 16 – муфта; 17 – циліндричний редуктор; 18 – клинопасова передача

В першому (по ходу обертання вала) ряду тринадцять ножів, а в другому ряду тільки на горловині – шість. Зазори між рухомими і нерухомими ножами не більше 2 мм. Ножовий вал обертається від електродвигуна 2, потужністю 7,5 кВт через клинопасову передачу 18, циліндричний редуктор 17 і муфту 16. Частота  обертання ножового вала 0,6 с.

Продуктивність  подрібнювача до 1500 кг/год, маса 720 кг.

Принцип роботи силових подрібнювачів побудований на використані методу злому кістки між нерухомими і рухомими (обертаючимися)  ножами. Силові подрібнювачі схожі за конструкцією і відрізняються конфігурацією ножів, способом кріплення нерухомих ножів у корпусі, розмірами і потужністю приводу.

Основні теоретичні відомості

При розрахунку подрібнювачів знаходять їх продуктивність і потужність електродвигуна приводу.

Продуктивність силового подрібнювача (кг/с), в якому продукція переміщується вздовж корпусу завдяки скосам на рухомих ножах.

    , кг/с                                                 (15.1)

де - площа поперечного перерізу шару переміщує мого матеріалу, м;

- осьова швидкість руху продукції, м/с;

- насипна маса продукції, кг/м.

Осьова швидкість (м/с)

,                         (15.2)

де - ширина скосу ножа, м;

- число ножів, що контактують з продуктом;

 - кутова швидкість обертання вала, рад/с;

 - кут нахилу скосу;

 - коефіцієнт тертя матеріалу об ніж.

Площа (м) поперечного перерізу продукту

                                                            (15.3)

де - коефіцієнт завантаження; ;

- радіус зовнішньої кромки ножа, м;

- радіус втулки, м

З урахуванням цього продуктивність (кг/с)

                   (15.4)

де  - коефіцієнт втрат продуктивності із-за опору в зоні різання продукту,

;

Оптимальний кут нахилу скосів

º;

При º і  продуктивність (кг/с)

                             (15.5)

Насипна маса в залежності від виду продукту буде змінюватись в межах від 500 до 560 кг/м. Число ножів () визначають по розрахунковим схемам.

Потужність електродвигуна силового подрібнювача розраховують по питомій потужності . подрібнення

                , кВт                                        (15.6)

де - питома потужність, кВт·г/кг;

-продуктивність, кг/год

При подрібненні кісток  кВт·г/кг, м'ясо-кісткових конфіскатів    кВт·г/кг

Звіт про роботу

1.  Вказати марку та описати призначення і будову силового подрібнювача.

2.  Скласти кінематичну схему приводу.

3.  Викласти теорію розрахунку основних технологічних параметрів (продуктивності, потужності електродвигуна приводу) силового подрібнювача.

Питання для самоконтролю

1.  Що таке силовий подрібнювач?

2.  Який метод подрібнення використаний в цих машинах?

3.  Чим відрізняється молоткова дробарка від силового подрібнювача?

4.  Як влаштовані робочі органи силового подрібнювача?

5.  Як знайти продуктивність електродвигуна силового подрібнювача?

6.  Як розрахувати потужність електродвигуна силового подрібнювача?