Вивчення обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 6

 - потужність, що витрачається на подолання тертя в підшипниках, кВт;

 - потужність, що витрачається на подолання тертя стінок барабана з повітрям, кВт;

, кВт                                          (14.9)

де: - робота, що витрачається на обертання не завантаженого барабана під час пуску центрифуги, кг·м;

- робота, що витрачається на обертання продукту в барабані в момент пуску центрифуги, кг·м;

, кг·м;                                              (14.10)

де: - лінійна швидкість центрифуги, м/с;

- маса барабана і обертаючих частин, кг;

, кг·м;                                         (14.11)

де: - щільність продукту, кг/м;

- геометричний об’єм центрифуги, м;

, м                                             (14.12)

де: - діаметр барабана, м;

- висота барабана, м;

, кВт                                              (14.13)

де: -коефіцієнт тертя в підшипниках кочення вала барабана, ();

- маса барабана центрифуги з продуктом, кг;

- колова швидкість обертання вала, м/сек.;

, м/сек.                                         (14.14)

                                           (14.15)

Типова задача

Розрахувати основні параметри центрифуги періодичної дії для розділення жиру і шквари, якщо діаметр барабана центрифуги – 800мм, висота – 500мм, щільність часток шквари -  1200 кг/м, щільність жиру – 980 кг/м, число обертів центрифуги – 1100 об/хв., коефіцієнт завантаження – 0,6, діаметр часток шквари – 50 мк (50·10), в’язкість продукту μ=0,0008кг·сек/м, час циклу центрифугування – 20 хв., вага завантаженого продукту – 180 кг.

Визначаємо продуктивність центрифуги по формулі 14.5

кг/год

Величина відцентрової сили по формулі 14.2

кг

Переходимо до визначення необхідної потужності двигуна центрифуги:

1.  Робота, що витрачається на обертання не завантаженого барабана під час пуску знаходимо о формулі 14.10 приймаючи кг, м/сек.;

кг·м

2. Робота, що витрачається на обертання продукту в барабані в момент пуску знаходимо по формулі 14.11

кг·м

Геометрична ємність центрифуги

м

Потужність, витрачена на пуск центрифуги по формулі 14.9

кВт

3. Потужність, що витрачається на подолання тертя в підшипниках по формулі 14.13

 кВт

При діаметрі вала мм,

м/сек.

4. Потужність, що витрачається на подолання тертя стінок барабана з повітря по формулі 14.15

 кВт

Повна потужність по формулі 14.8

кВт

Приймаємо 2.8 кВт

Звіт про роботу

1.  Описати призначення та принцип роботи центрифуги ФНП-100\V-3 .

2.  Викласти теорію розрахунку основних параметрів центрифуги (продуктивність, потужність електродвигуна приладу).

3.  Описати правила техніки безпеки при експлуатації.

Питання для самоконтролю

1.  Для чого призначені центрифуги?

2.  Як поділяються центрифуги  по способу розділення суспензії?

3.  В чому різниця між фільтруючими і відстійними центрифугами?

4.  Як класифікуються центрифуги по способу розвантаження осаду?

5.  Як влаштовані підвісні центрифуги?

6.  Що таке фактор розділення, про що він говорить?

Література

1.  В. И. Иванов  «Технологическое оборудование предприятий мясной промышлености» ч. I. стр. 372…381.

2.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности»

3.  Отраслевой каталог «Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности»

Радчук Олег Володимирович

Кацов Віталій Миколайович

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для розділення сировини

та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил»

для студентів 4 курсу,

які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

денної  та заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку                   2010 р.        Формат А5.                 Тираж       примірників

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів                  Замовлення №