Вивчення обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 5

Корпус підшипників спирається верхньою шаровою поверхнею на виточку корпуса приводу і фіксується від обертання спеціальним болтом 14. в шаровий зазор мастильною 21 подають мастило ( оливу ). Між корпусами приводу і підшипників встановлюють гумовий амортизатор 20, який компенсує нерівномірність навантаження. Нижче корпусу підшипників на валу закріплений масло картер 22, звідки масло під тиском через трубку 11 надходить до підшипників. Тиск масла контролюється манометром 12. На нижній частині вала 4 на конічному хвостовику встановлюють ротор, який складається з цільної циліндричної обичайки 5, перфорованого верхнього борта 7 і днища 3 з отворами для розвантаження осаду. Ротор закритий кожухом 8, маючим внизу люк 1 для розвантаження і люк з кришкою зверху для завантаження. Відфільтрований жир збирається в піддоні кожуха і відводиться через штуцер. На кришці кожуха встановлений ємкісний регулятор завантаження 23 і механізм зрізання осаду 6. в процесі роботи центрифуга управляється вручну або напівавтоматичному режимі. Спочатку вмикають завантажувальну частоту обертання 4,17с і через верхній люк завантажують шквару. Потім поступово збільшують оберти ротора до робочої частоти 25с і проводять віджим. В процесі віджиму через штуцери 2, 9 подають пар для підтримання температури шквари і жиру, який відходить через перфорацію верхнього борта. Після закінчення центрифугування ротор зупиняють спочатку з допомогою рекуперативного гальмування двигуна, а потім гальмом. Жир, який залишився в роторі, зливається через вікна в днищі у приймальний бункер 25. Потім ротор розганяють в зворотню сторону до частоти обертання 1,7с і проводять зрізання осаду.

Фактор розділення центрифуги 1180. Потужність електродвигуна 40 квт, одноразове завантаження ротора 320 кг. Маса – 4150 кг.

Основні теоретичні відомості

Величину відцентрової сили, що виникає при центрифугуванні, знаходять по формулі :

      С=, Н                                                      (14.2)

де:  – прискорення сили тяжіння ( 9,81 м/сек)

 – вага завантаження (обертаючого тіла), кг;

 – радіус обертання (від вісі обертання до центру тяжіння тіла), м;

 – число обертів барабана (ротора) за хв.

Залежність між допустимим тиском на продукт і числом обертів барабана центрифуги може бути виражена наступною формулою:

 , об/хв.,                                              (14.3)

де:  – діаметр барабана, м;

 – допустимий тиск на продукт, кг/м ;

 – щільність продукту, кг/м ;

Швидкість осідання при центрифугуванні знаходять по формулі:

; м/сек                                 (14.4)

де:  – діаметр часток, м ;

 - щільність часток, кг/м;

 - щільність продукту, кг/м;

 – лінійна швидкість барабана центрифуги, м/сек.;

 - в'язкість продукту, кг۬·сек/м;

 – радіус обертання, м;

Продуктивність центрифуги періодичної дії по формулі:

; кг/год                                         (14.5)

де:  – коефіцієнт завантаження барабана центрифуги, (α=0,5…0,7);

 – висота барабана центрифуги, м;

 – діаметр барабана центрифуги, м;

 – час циклу центрифугування, хв;

 – щільність продукту, кг/м

Продуктивність центрифуг безперервної дії

а) відстійні центрифуги:

; м/сек.                                  (14.6)

де:  – довжина ротора, м;

 – внутрішній радіус ротора, м;

 - внутрішній радіус шару матеріалу, що знаходиться в роторі при його роботі, м;

- швидкість осадження заданих часток, м/сек.;

 - фактор розділення центрифуги;

б) фільтруючі центрифуги

; м/сек.                          (14.7)

де:  – внутрішній радіус ротора центрифуги, м;

 - внутрішній радіус шару суспензії в роторі, м;

 – корисна висота ротора, м;

 – кутова швидкість обертання ротора, сек;

 – кількість сухого осаду в одинці маси центрифугуємої суспензії;

 – відношення ваги вологого осаду до ваги сухого осаду;

- в’язкість рідкої фази, н·сек/м

- опір одиниці маси осаду;

- об’єм осаду в роторі, м;

Потужність центрифуги визначаємо по формулі:

, кВт                                      (14.8)

де:  - потужність, що витрачається на пуск центрифуги, кВт;