Вивчення обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 3

Основні теоретичні відомості

Продуктивність сепаратора визначають по формулі Бремера:

Q=                            (13.1)

де:  – діаметр зринаючих або осідаючих часток в см;

- відповідні щільності в кг/;

- в'язкість в  ;

- число міжтарілочних просторів;

- середнє арифметичне значення радіуса тарілки в м;

- середнє логарифмічне значення радіуса тарілки в м;

 – висота тарілки в м;

 – кутова швидкість обертання барабана сепаратора в сек;

 – коефіцієнт використання максимальної продуктивності сепаратора, дорівнює 0,7…0,8, при тому:

;                ;(13.2)

де: - максимальний ( зовнішній ) радіус тарілки в м;

 - мінімальний ( внутрішній ) радіус тарілки в м;

Продуктивність сепаратора можна визначити також за формулою:

Q=4,8۬                                     год/л    ( 13.3 )

де:  – ккд барабана ( 0,5…0,7 );

 – число обертів барабана за хв.;

 – кількість тарілок в барабані;

 – кут нахилу твірної тарілки барабана, град.;

- максимальний радіус тарілки, см;

- мінімальний радіус тарілки, см;

 – діаметр часток, см;

 – температура сепаруємого продукту С°;

Продуктивність сепараторів для крові визначають по формулі:

Q=0,04     л/год                                                     (13.4)

де:  – технологічний ккд сепаратора (β=0,6);

 – розділяємість крові ( r=);

 – число тарілок;

 – розрахунковий об'єм, см, який визначають по формулі:

V=h см                                                                        (13.5)

де:- максимальний радіус тарілки,  см;

- мінімальний радіус тарілки, см;

 – зазор між тарілками,  см;

 – число обертів барабана за хв.;

 – переповнення барабана:

                                                                                                (13.6)

 – висота барабана, см;

                                                           (13.7)

Потужність електродвигуна сепаратора визначають по формулі:

N=, квт                                                                (13.8)

де:  – коефіцієнт, який враховує витрати потужності на тертя ( приймають =1,1…1,5);

коефіцієнт, який дорівнює 1,5…1,6;

 – зовнішній радіус барабана, см;

 – число обертів барабана в секунду;

 – висота барабана до половини конуса кожуха, см.

Типова задача

Розрахувати продуктивність сепаратора для крові, якщо число тарілок дорівнює 47, максимальний радіус тарілки 80 мм, зазор між тарілками 0,5мм, число обертів барабана 3500 за хвилину.

Знаходимо розрахунковий об’єм V по формулі (13.5):

V=3,14()0,05=7,54 см

Знаходимо коефіцієнт  по формулі (13.7)

 

Визначимо переповнення Р по формулі (13.6)

Р=1,28=280

Продуктивність сепаратора по формулі (13.4)

Q=0,04    л/год

Звіт про роботу

1.Описати призначення, будову та принцип роботи сепаратора РТ-ОМ-4,6.

2.Скласти кінематичну схему приводу сепаратора РТ-ОМ-4,6

3.Викласти теорію розрахунку основних параметрів (продуктивності, потужності електродвигуна приводу) сепаратора.

Питання для самоконтролю

1.Для чого призначений і з яких елементів складається сепаратор РТ-ОМ-4,6?

2.Як класифікують сепаратори по технологічному призначенню, по способу підведення розділяємої рідини і відведенню розділених фракцій, по способу видалення осаду?

3.Як влаштований барабан сепаратора РТ-ОМ-4,6?

4.В чому особливість тарілок очищаючих і освітлюючих сепараторів?

5.Правила безпеки при обслуговуванню сепараторів.

Література:

1.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование предприятий мясной промышлености» стр. 121…127

2.  В. И. Иванов «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» 4.I. стр. 381-482

3.  Отраслевой каталог « Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности» стр. 209…211

Лабораторно-практична робота №14