Вивчення обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 4

Мета: 1. Вивчити конструкцію, принцип роботи та правила експлуатації центрифуг на прикладі центрифуги ФНП-100\V-3.

2. Опанувати правила виконання технологічних розрахунків.

Порядок виконання роботи

1.  Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2.  Вивчити конструкцію центрифуги.

3.  Вивчити схему роботи центрифуги.

4.  Вивчити порядок підготовки центрифуги до пуску і безпечну експлуатацію.

5.  Ознайомитись з технічною характеристикою центрифуги ФНП-100\V-3.

Основні теоретичні відомості

Машини, в яких суспензії розділяють в полі відцентрових сил, називають центрифугами. Їх використовують для виділення розтопленого жиру із кісток і шквари і для очищення жиру від твердих домішок.

Інтенсивність процесу центрифугування характеризується таким показником, як фактор розділення, яким являється критерій Фруда

                                                                       (14.1)

де: w – кутова швидкість обертання ротора, рад/сек.;

R – радіус ротора, м;

g – прискорення вільного падіння, м/сек

По величині фактора розділення розрізняють нормальні центрифуги (<3500) або надцентрифуги (>3500). В залежності від способу розділення суспензії центрифуги поділяються на фільтруючі і відстійні. В фільтруючих центрифугах рідка фаза відводиться через перфоровану стінку ротора.  У відстійних центрифугах твердий осад, маючий більшу щільність, притискається до стінки барабана, відтискуючи рідку фазу до центру, звідти вона відводиться через черпальну трубку або переливається через борт барабана. По способу розвантаження осаду центрифуги поділяють на періодичні і безперервно-діючі.    По конструкції центрифуги можуть бути підвісними, вертикальними і маятниковими самовстановлюючими.

Розглянемо центрифугу ФНП-100\V-3 ( Мал. 14.1 ) призначеної для відділення жиру із вологої шквари. Центрифуга цього типу підвісна, фільтруюча. Вона має верхній привод і вертикальний вал, на якому підвішується ротор. Центрифуги такої конструкції малочутливі до нерівномірного завантаження і характеризуються динамічною стійкістю.

Всі вузли центрифуги монтують на металоконструкції, яка складається з двох вертикальних стійок 10, у верхній частині яких болтами прикріплена рама 13, із швелерів. На рамі встановлено корпус приводу 16, до верхнього фланця якого прикріплений чотирьох швидкісний електродвигун 18. Вал електродвигуна муфтою 17 з'єднаний з гальмівним шківом 15, який встановлено на валу 4 ротора. Вал ротора підвішений в корпусі підшипників 19 на двох радіальних підшипниках кочення і одному упорному.

Мал.. 14.1 Підвісна центрифуга ФНП-100\V-3

1 – люк кожуха; 2,9 – штуцери для пропарювання; 3 – дно; 4 – вал ротора; 5- обичайка ротора; 6- механізм зрізання осаду; 7– верхній борт; 8– кожух;

10 – стійка; 11 – забійна трубка; 12 – манометр; 13 – верхня рама; 14 – спеціальний болт; 15 – гальмівний шків; 16 – корпус приводу; 17 – гумова муфта; 18 – електродвигун; 19 – корпус підшипників; 20 – гумовий амортизатор; 21 – мастильня; 22 – масляний картер; 23 – регулятор завантаження; 24 – нижня  рама; 25 – приймальний бункер.