Вивчення обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 2

4.  Вивчити підготовку сепаратора до пуску і безпечну експлуатацію.

5.  Ознайомитись з технічною характеристикою сепаратора.

Основні теоретичні відомості

Машини, в яких рідкі дисперсні системи (емульсії і суспензії) розділяються в полі відцентрових сил, називаються сепараторами.

Робочий орган сепаратора – обертовий барабан, закріплений на конічному хвостовику або в повідковому патроні вертикального вала (веретена). В барабані розміщують пакет конічних тарілок. Початкове розділення продукту відбувається під час підведення рідини до пакету. В зазорах між тарілками здійснюється кінцеве розділення фаз в залежності від їх щільності: більш легкі відтісняються до центру, а важкі – на периферію  тарілок. Використання тарілок інтенсифікує процес розділення, оскільки вони розділяють потік рідини на окремі потоки товщиною від 0,4 до 1,5 мм, тим самим скорочують шлях осідання часток.

По технічному призначенню розрізняють сепаратори: розділяючи, очищуючі (освітлюючи ), очищаючі-розділяючі.

По способу підводу розділяємої рідини і відведення фракції сепаратори класифікують на відкриті, напівзакриті і герметичні.

По способу видалення осаду розрізняють сепаратори з ручним і відцентровим розвантаженням.

Сепаратори з відцентровим розвантаженням поділяються на безперервно діючі і циклічними.

Розглянемо сепаратор-розділювач РТ-ОМ-4,6 (мал.13.1) відкритого типу, призначений для відділення води і домішок від  яловичого і свиного жиру, має барабан з циклічним поршнем.

Чугунка станина 3 відлита заодно з приймальником 1 осаду і приймальником буферної води. В станині розміщені горизонтальний 21 і вертикальний 2 вали. Горизонтальний вал з'єднаний фрикційною відцентровою муфтою з електродвигуном. Вертикальний вал встановлений у верхній пружній опорі на сферичному шариковому підшипнику 18 і в нижній – на радіально-упорному шариковому підшипнику 24. обертання від горизонтального вала до вертикального передається через гвинтову передачу 22, 23 – мультиплікатор.

Мал. 13.1 Сепаратор РТ-ОМ 4,6

1 - приймальник осаду; 2 - вертикальний вал; 3 - станина; 4 - основа барабана; 5 - направляючий конус; 6 - приймальник жиру; 7 - регулювальна шайба; 8 - приймальна чаша; 9 - кришка барабана; 10 – розподільча тарілка; 11 – пакет тарілок; 12 – тарілко-утримувач; 13 – поршень; 14 – форсунки; 15 – клапан; 16 – приймальник води; 17 – порожнина під поршнем; 18 – сферичний шариковий підшипник; 19 – триходовий кран; 20 – масляний щуп; 21 – горизонтальний вал; 22,23 – гвинтова передача; 24 – радіально-упорний шариковий підшипник; 25 – фундамент; 26 – анкерний болт.

На основу 4 барабана встановлюють тарілко-утримувач 12, пакет тарілок 11 і розділяючи тарілку 10. Все це закривається за допомогою кришки барабана 9 і регулювальної шайби 7. До нижньої поверхні основи барабана підведені три форсунки 14 до яких по каналам в станині від триходового крана 19 подають буферну воду. Пакет тарілок складає 57 або 112 конічних тарілок, встановлених з зазором 2 або 0,75 мм, конусність 45°. Максимальний внутрішній діаметр барабана 460 мм. До верхньої кришки приймальника осаду за допомогою гвинтів прикріплюють приймальник води ( фугата ) 16 і жиру 6. На кришці приймальника жиру встановлена приймальна чаша 8 з фільтром, який затримує великі частки в розділяємій рідині. При пуску барабан сепаратора розкручують до робочої частоти обертання 102 с, після чого подають буферну воду під поршень і закривають розвантажувальні щілини. Барабан спочатку підігрівають гарячою водою і тільки після цього через приймальну чашу 8 в нього подають жиро-водяну емульсію і воду температурою 85…95°С. Після заповнення шлакового простору осадом припиняють подачу емульсії, жир із барабана витісняють гарячою водою, після чого буферну воду триходовим краном 19 подають у клапани 15. Поршень 13 опускається і осад розвантажується. Продуктивність сепаратора по жировій емульсії 1500 кг/год при потужності електродвигуна 7,5 квт. Маса сепаратора 972 кг.