Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист, страница 8

Слід відзначити, що наслідками виникнення окремої вторинної пожежі на конкретному елементі можуть стати раптове руйнування (з утворенням завалів) будівель і споруд (10620), а також виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин (10310), аварій з викидом радіоактивних речовин (10550), забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами з концентрацією, що перевищує ГДК (10410), т. ін. Можливість виникнення таких вторинних НСТХ відображають з використанням відповідних пояснювальних написів у вигляді номеру коду сфери виникнення цих НСТХ.

Визначення можливої величини втрати основних фондів рекомендується здійснювати з використанням співвідношення:

Втрати ОФ = 0,7 Σ ВОФпож/МЗП,                                    (23)

де Σ ВОФпож – сумарна вартість основних фондів елементів, де можуть виникнути первинна і вторинні пожежі, тис. грн.; МЗП – мінімальна заробітна плата, тис. грн.

Визначену таким способом величину втрати основних фондів відображають на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки …» з використанням пояснювального напису у вигляді: «Втрати ОФ = …».

Визначення можливої величини загальних (Мзаг,, ос.) і санітарних (Мсан, ос.) втрат виробничого персоналу (населення) рекомендується здійснювати з використанням співвідношень:

Мзаг = ΣNсуц+ ΣNвт.пож,                                                                 (24)

Мсан = 0,95 Мзаг                                                                                 (25)

де ΣNсуц – сумарна кількість осіб виробничого персоналу найбільшої працюючої зміни (НПЗ), робочі місця яких за прогнозом опиняться в межах зони можливих суцільних вторинних пожеж, ос.; ΣNвт.пож – сумарна кількість осіб виробничого персоналу НПЗ, робочі місця яких знаходяться в будівлях і спорудах, де за прогнозом виникнуть вторинні пожежі, ос.

Результати такого прогнозу слід відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки …» з використанням пояснювального напису у вигляді: «Мзаг = … ос.» і «Мсан = … ос.».

Визначення можливої величини збитків (Зб) внаслідок досліджуваної НСТХ рекомендується здійснювати з використанням співвідношення:

Зб = Втрати ОФ + 18Мсан + 288(Мзаг - Мсан).           (26)

Результати такого прогнозу слід відобразити на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки …» з використанням пояснювального напису у вигляді: «Зб = …».

Визначення можливого рівня прогнозованої НСТХ рекомендується здійснювати за даними про можливі (Мзаг - Мсан), Мсан і Зб. При цьому за остаточний результат слід вибирати найвищий з визначених таким способом рівнів НСТХ.

Результати такого прогнозу необхідно відобразити на вільний від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки …» з використанням пояснювального напису у вигляді: «Рівень НС - …».

Перелік невідкладних робіт у зоні НС з позначенням обсягів кожної з них повинен включати:

• розвідку ділянок робіт рятувальників – пділ і маршрутів руху рятувальників – пмарш, (де пділ = пмарш = п –кількість елементів заводу, де виникли первинна і вторинні пожежі);

• локалізацію і гасіння пожеж (ппож);

• локалізацію аварій на газових, електроенергетичних і технологічних мережах (пав);

• пошук уражених (Мзаг, ос.) і матеріальних цінностей, діставання їх з-під завалів, з пошкоджених і палаючих будівель (споруд), із задимлених і загазованих приміщень;

• надання негайної медичної допомоги ураженим (Мсан, ос.) і евакуація їх до лікувальних закладів;

• виведення не постраждалого персоналу у безпечні райони (1630- Мзаг, ос.);

• укріплення (або обрушення) конструкцій, що загрожують обвалом;

• визначення та відображення переліку невідкладних робіт у зоні НС з позначенням об’ємів кожної з цих робіт;

• ремонт і відновлення пошкоджених ліній зв’язку, комунально-енергетичних і виробничих мереж та захисних споруд;

• виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Визначення та відображення переліку заходів щодо протипожежного захисту. Заходи щодо зниження уражальної дії теплового випромінювання поділяються на:

заходи щодо зменшення геометричних розмірів зони моделивого ураження ТВ шляхом обмеження можливої поверхні розливу горючої рідини облаштуванням піддонів для кожного з автомобілів-заправників;

заходи щодо підвищення фізичної стійкості будівель і споруд заводу шляхом: заміни горючих матеріалів покрівель на не горючі; заміни дерев’яних заповнень віконних і дверних отворів на заповнення з негорючих матеріалів і т. ін.

Варіанти вихідних даних для контрольних завдань

Номер варіанта (визначається за значенням останньої цифри номера залікової книжки студента)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Загальна маса авіаційного гасу, що міститься у автоцистернах – Q, кг

170000

165000

160000

155000

150000

145000

140000

135000

130000

125000

Висновок

В Україні розроблені методики досить коректного прогнозування можливих екологічних і соціально-економічних наслідків ймовірних НС, спричинених вибухами і пожежами.