Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист, страница 4

Повні, сильні (а іноді й середні) зруйнування будівель (споруд, трубопроводів, підземних кабелів і повітряних ліній) можуть спричинити виникнення аварій, які супроводжуються виникненням вторинних НСТХ внаслідок вторинних: вибухів (пожеж) – 10211; аварій з викидом НХР – 10310; аварій з викидом РР – 10550 тощо. Результати такого прогнозу відображають на Плані заводу «Картки…» шляхом виконання поряд (з будівлею, трубопроводом, електрокабелем, конкретним видом комунально-енергетичних (КЕМ) або технологічних (ТМ) мереж; де прогнозується повне, сильне чи середнє зруйнування) пояснювального напису у вигляді номера коду сфери виникнення відповідної вторинної НСТХ.

Визначення та відображення кількості можливих аварій на конкретних видах КЕМ і ТМ здійснюється з використанням співвідношення:

,                                                       (10)

де Nав.конкр.КЕМ(ТМ) – кількість аварій, прогнозованих на конкретному виді КЕМ чи ТМ (наприклад, на газопроводі, теплотрасі, трубопроводі стиснутого повітря, електрокабелі та ін.), lповн, lсильн, lсер – довжина ділянки конкретної КЕМ чи ТМ (яка за прогнозом може отримати повне, сильне чи середнє зруйнування), км; сповн, ссильн, ссер – коефіцієнти, величина яких залежить від ступеня зруйнування досліджуваної ділянки конкретної КЕМ і ТМ (сповн = 12 ав/км, ссильн = 6 ав/км, ссер = 4 ав/км).

Т а б л и ц я 1

Ступені зруйнування елементів (залежно від величини ∆Рф, кПа)

Найменування

елементів

Руйнування

Слабке

середнє

сильне

Повне

Масивні промислові будівлі з металевим каркасом і крановим обладнанням вантажопідйомністю 60…100 т

20…40

40,1…50

50,1…60

більше 60

Масивні промислові будівлі з металевим каркасом і крановим обладнанням вантажопідйомністю 20…50 т

20…30

30,1…40

40,1…50

більше 50

Будівлі цегляні одно-, двоповерхові

8…15

15,1…25

25,1…35

більше 35

Будівлі цегляні багатоповерхові

8…12

12,1…20

20,1…30

більше 30

Котельні

7…13

13,1…25

25,1…35

більше 35

Залізобетонні огорожі

8…12

12,1…15

15,1…20

більше 20

Газгольдери та наземні резервуари

15…20

20,1…30

30,1…40

більше 40

Трансформаторні підстанції закритого типу

30…40

40,1…60

60,1…70

більше 70

Захисні споруди класу А-IV

100…140

140,1…180

180,1…220

більше 220

Шосейні дороги з асфальтовим покриттям

120…300

300,1…1000

1000,1..2000

більше 2000

Злітно-посадкові смуги (бетоновані)

300…400

400,1…1500

1500,1..2000

більше 2000

Залізничні колії

100…150

150,1…200

200,1…300

більше 300

Заглиблені КЕМ (водопровід, теплотраса, каналізація, газопровід)

100…400

400,1…1000

1000,1..1500

більше 1500

Трубопроводи на металевих і залізобетонних естакадах

20…30

30,1…40

40,1…50

більше 50

Кабельні підземні лінії

200…300

300,1…600

600,1…1000

більше 1000

Кабельні наземні лінії

10…30

30,1…50

50,1…60

більше 60

Повітряні ЛЕП високої напруги

25…30

30,1…50

50,1…70

більше 70

Автоцистерни та вантажні автомобілі

20…30

30,1…55

55,1…65

більше 65

Транспортні літаки та стоянці

7…8

8,1…10

10,1…15

більше 15

Результати такого розрахунку округляють до більшого цілого числа та відображають на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки…» у вигляді пояснювального напису, наприклад: «Nав.газопр = …ав.»; «Nав.труб.стисн.пов = …ав.»; «Nав.підз.каб = …ав.».

Визначення та відображення можливої величини втрати основних фондів (ОФ) внаслідок первинної НСТХ.

Визначення можливої величини втрати ОФ рекомендується виконувати з використанням співвідношення:

,                                                                                                                                  (11)

де ΣВОФповн, ΣВОФсильн, ΣВОФсер, ΣВОФслаб – сумарні вартості основних фондів, тис. грн., елементів заводу, які за прогнозом отримають повні, сильні, середні і слабкі зруйнування відповідно; МЗП – мінімальна заробітна плата, тис. грн.

Результати такого розрахунку рекомендується відображати на вільній від інших зображень ділянці Плану місцевості «Картки…» з використанням пояснювального напису у вигляді: «Втрати ОФ =…».

Визначення та відображення можливої величини загальних (Мзаг, ос.) і санітарних (Мсан, ос.) втрат виробничого персоналу (населення). Результати впливу повітряної ударної хвилі на людей, що знаходяться поза межами будівель і споруд, залежать від величини надлишкового тиску у фронті повітряної ударної хвилі: при ∆Рф > 100 кПа – люди гинуть; при ∆Рф = 60-100 кПа – люди гинуть або отримають тяжкі травми; при ∆Рф = 40-60 кПа – люди отримають ураження середньої тяжкості, а при ∆Рф = 20-40 кПа – легкі пошкодження. На відміну від цього людей, що знаходяться в будівлях і спорудах, уражає не тільки вплив надлишкового тиску і швидкісного натиску повітряної ударної хвилі, а й уламки зруйнованих будівельних конструкцій, теплове випромінювання й хімічне забруднення вторинних пожеж. Тому до санітарних втрат відносять кількість тих осіб, які внаслідок впливу повітряної ударної хвилі і спричинених нею зруйнувань і пожеж можуть отримати травми, поранення, опіки, отруєння чадним газом. Санітарні втрати разом із загиблими становлять загальні втрати (Мзагибл = Мзагсан).