Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист, страница 7

• на матеріальних об’єктах, виконаних з використанням горючих речовин (матеріалів), можуть виникнути вторинні пожежі у разі виконання співвідношення Ітепл.випр.конкр.об ≥ Іпорог.ГРконкр, де Ітепл.випр.конкр.об – інтенсивність теплового випромінювання первинної пожежі в районі розташування конкретного матеріального об’єкта, кВт/м2, Іпорог.ГРконкр – порогове значення інтенсивності теплового випромінювання, при якій спалахує конкретна горюча речовина (матеріал), кВт/м2.

Тому в межах ЗМУтепл.випр виділяють:

• зону можливих суцільних вторинних пожеж (де вторинні пожежі виникають майже на всіх матеріальних об’єктах), на зовнішній межі якої Ітепл.випр = 30 кВт/м2;

• зону можливих окремих вторинних пожеж (де вторинні пожежі виникають тільки на окремих матеріальних об’єктах), на зовнішній межі якої Ітепл.випр = 10 кВт/м2.

Форми зовнішніх меж зони можливих суцільних вторинних пожеж і зони можливих окремих вторинних пожеж співпадають з формою ЗГ (тобто вони є  концентричними колами з центрами у місці розташування тактичного знака «ЦЗ»), а величини їх радіусів – Rсуц, м, і Rокр, м, відповідно рекомендується визначати з використанням співвідношень:

,                                                (20)

,                                                                    (21)

де НТконкр – теплотворна здатність конкретної горючої речовини, Дж/кг (див. табл. 2); Твиг – термін вигоряння «запасів» конкретної горючої речовини, с.

Значення величини Твиг, с, рекомендується визначити з використанням співвідношень:

Твиг = НшаруГР/Vлін,                                                                       (22)

де НшаруГР – глибина шару горючої речовини, мм (для досліджуваної пожежі на стоянці автомобілів-заправників (при розливі авіаційного гасу на асфальтоване

покриття стоянки) - НшаруГР = 0,05 м = 50 мм); Vлін – лінійна швидкість вигорання конкретної горючої речовини, мм/с (див. табл. 3)

                                                             Т а б л и ц я 2

Теплотворна здатність

Назви горючих речовин (матеріалів)

НТ, Дж/кг

Гас (в тому числі авіаційний гас)

50,0·106

Бензин

47,9·106

Нафта (дизельне паливо)

41,9·106

Мазут

39,9·106

Природний газ (метан, бутан, пропан)

36,0·106

Ацетон

28,8·106

Етиловий (метиловий) спирт

27,3·106

Т а б л и ц я 3.

Значення величин швидкості вигоряння

Назви горючих речовин (матеріалів)

Vлін, мм/с

Бензин

0,075

Гас

0,06

Ацетон

0,055

Сірковуглець

0,036

Мазут

0,037

Етиловий спирт

0,042

Метиловий спирт

0,035

Нафта (дизельне паливо)

0,027

Мастила (олії)

0,025

Зовнішні межі зони можливих суцільних вторинних пожеж і зони можливих окремих вторинних пожеж рекомендується відображати з використанням тактичних знаків у вигляді, наприклад, концентричних кіл (з радіусами Rсуц і Rокр) червоного кольору, у розриві яких виконані пояснювальні написи «30» і «10» відповідно, обов’язково враховуючи масштаб Плану авіаційного заводу.

Визначення та відображення можливих місць виникнення окремих вторинних пожеж здійснюються шляхом виконання  таких операцій:

• визначення значення величини Ітепл.випр.конкр.ел, кВт/м2, теплового потоку, що опромінює конкретний елемент досліджуваного об’єкта за місцем «розташування» цього елемента відносно зовнішніх меж зони можливих суцільних вторинних пожеж і зони можливих окремих вторинних пожеж (вважаючи, що інтенсивність теплового випромінювання первинної пожежі змінюється в межах зони можливих окремих вторинних пожеж (від 30 кВт/м2 до 10 кВт/м2) майже за лінійним законом, а в межах зони можливих суцільних вторинних пожеж – зворотно пропорційно квадрату відстані від тактичного знака «ЦЗ» до конкретного елемента і завжди перевищує          30 кВт/м2);

• визначення значення Іпорог.ГРконкр (за даними таблиці 4) для конкретного елементу досліджуваного об’єкта з використанням інформації про горючі речовини (матеріали) цього елемента, наведеної у «Характеристиці досліджуваного промислового об’єкта»;

• вказаний конкретний елемент може спалахнути і на ньому може виникнути окрема вторинна пожежа у разі виконання співвідношення Ітепл.випр.конкр.ел ≥ Іпорог.ГРконкр.

Можливість виникнення окремої вторинної пожежі відображають з використанням тактичного знаку червоного кольору у вигляді круга діаметром 3 мм з трьома язиками полум’я, який наносять на План авіаційного заводу «Картки …» поряд з умовним зображенням конкретного досліджуваного елемента.

Таблиця 4

Порогові величини інтенсивності (густини потоку потужності) теплового випромінювання

Назви горючих речовин (матеріалів)

Іпорог.ГРконкр, кВт/м2 залежно від терміну опромінювання

3 хв

5 хв

15 хв

Технічний картон (папір)

18,0

15,2

10,8

Бавовняні тканини (волокна) темного кольору

11,0

9,7

7,5

Брезент кольору хакі

48,0

45,0

38,0

Дерматин темного кольору

20,0

16,0

11,0

Тканини для оббивки

55,0

52,0

48,0

Деревина(сосна, соснові дошки з вологістю 12% та з

непоструганою і непофарбованою поверхнею)

20,6

17,5

12,9

Дошки постругані та пофарбовані олійною фарбою

темного кольору

26,7

22,3

17,5

Фанера

25,0

22,0

17,0

Пластик

15,4

Руберойд

28,0

Гумові вироби

14,5

Шифер (тріскається, руйнується)

52,0

Горючі гази та вогненебезпечні

рідини з температурою спалаху

150°С

8,9

300°С

12,1

350°С

15,5

400°С

19,9

500°С і більше

28,0