Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з курсу «Науково-дослідна робота»

Страницы работы

Содержание работы

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

з курсу «Науково-дослідна робота»

для студентів 5 курсу спеціальності 7.04030201 Інформатика

Тема 1. Філософські основи науки

Запитання для обговорення

1.  Історичний розвиток науки. Взаємозв'язок науки і виробництва.

2.  Різні підходи до класифікації наук.

3.  Організація управління наукою в Україні.

Порядок проведення заняття

Під час заняття студенти розподіляються на пари, кожна з яких працюватиме зі своєю частиною матеріалу.

Завдання для попередньої підготовки

Підібрати матеріал до питань для обговорення, роздрукувати необхідні фрагменти електронних джерел або зробити ксерокопії потрібних сторінок посібників. До кожного питання повинен бути матеріал не менше, ніж з двох джерел. Слід підготувати 2 екземпляри на кожне питання для обговорення; якщо у групі менше 12 осіб, то достатньо одного екземпляра на кожне питання.

Завдання 1

Кожна пара опрацьовує частину підготовленого матеріалу (інформація з певного питання, взята з одного підручника), виділяючи найбільш суттєві фрагменти для наступного конспектування.

Завдання 2

Пари міняються обробленими матеріалами так, щоб кожна пара працювала над наступним питанням (ті, хто працював над третім питанням, одержує матеріали першого питання). За поданими матеріалами слід підготувати конспект (обсяг приблизно півсторінки).

Завдання 3

З пар, що працювали над одними й тими самими питаннями, утворюються четвірки. Кожна четвірка з двох конспектів, що присвячені одному питанню, повинна підготувати коротку доповідь. При цьому слід досягти послідовного викладу, відсутності повторів з різних конспектів.

Завдання 4

Проводиться захист доповідей. Вибір доповідача в групі та способу оцінювання завдання здійснюється на основі жеребкування. Можливі варіанти жеребу:

  • тоталітаризм - у відповіді беруть учасники всі члени групи, оцінка виставляється кожному окремо;
  • тиранія - доповідача призначає викладач, оцінка доповідача виставляється всій групі;
  • диктатура - група пропонує свої оцінки кожному члену групи, після чого викладач призначає доповідача; якщо він підтверджує свою оцінку, виставлену групою, то члени групи одержують запропоновані групою оцінки, інакше всім виставляється оцінка доповідача;
  • демократія - доповідача визначає група, оцінка доповідача виставляється всій групі.

Список джерел

1.  Лудченко А.А.Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак ; под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. — 113 с.

2.  Марцин Основи наукових дослыдженя

3.  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова – К.: Видавничий дім «Слово», 2003. – 240 с.


Тема 2. Організація науково-дослідної діяльності студентів

Запитання для обговорення

1.  Науково-дослідна діяльність студентів

2.  Організація наукової діяльності у Полтавському національному педагогічному університету імені В.Г. Короленка

3.  Науково-дослідна діяльність студентів і молодих учених у Полтавському національному педагогічному університету імені В.Г. Короленка

Порядок проведення заняття

Для проведення заняття студенти розподіляються на 3 або 6 груп. Кожна група працює над одним питанням для обговорення. Після виконання кожного завдання групи обмінюються матеріалами, таким чином, усі студенти знайомляться з усіма питаннями.

Завдання для попередньої підготовки

Підібрати матеріал до питань для обговорення, роздрукувати необхідні фрагменти електронних джерел або зробити ксерокопії потрібних сторінок посібників. Слід підготувати 2 екземпляри на кожне питання для обговорення; якщо у групі менше 12 осіб, то достатньо одного екземпляра на кожне питання.

Завдання 1

Опрацювати представлені матеріали відповідно до вказаної теми: позначити необхідний матеріал, використати різні позначення для різних за важливістю фрагментів матеріалу (систему позначень пояснити окремо).

Завдання 2

За розміченим попередньою групою матеріалом підготувати конспект

Завдання 3

Проаналізувати конспект, підготовлений попередньою групою. Сформулювати не менше 5 запитань за конспектом

Завдання 4

У колективному обоворенні дати відповідь на сформульовані питання з кожної теми.

Список джерел

1.  Бережнова Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как гуманитарная технология : учебное пособие / Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 208 с.

2.  Марцин В.С.Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.

3.  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова – К.: Видавничий дім «Слово», 2003. – 240 с.

4.  http://pnpu.edu.ua - Офіційний сайт Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.


Тема 3. Основні етапи наукового дослідження

Запитання для обговорення

1.  Етапи наукового дослідження

2.  Формулювання теми, мети, завдань дослідження

3.  Підготовка і захист дипломної роботи

Порядок проведення заняття

Завдання для попередньої підготовки

Похожие материалы

Информация о работе