Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з курсу «Науково-дослідна робота», страница 2

Підібрати матеріал до питань для обговорення, роздрукувати необхідні фрагменти електронних джерел або зробити ксерокопії потрібних сторінок посібників. До кожного питання повинен бути матеріал не менше, ніж з двох джерел. Слід підготувати 2 екземпляри на кожне питання для обговорення; якщо у групі менше 12 осіб, то достатньо одного екземпляра на кожне питання.

Завдання 1

Опрацювати представлений матеріал з усіх трьох питань для обговорення у своїй групі (матеріал з кожного питання вивчається на основі одного джерела). Коже представник готує конспект з кожного питання так, щоб він міг донести інформацію до інших груп.

Завдання 2

Групи переформатовуються так, щоб у кожній групі були представники всіх трьох первісних груп. У нових групах підготувати доповідь за темою певного питання для обговорення. Доповідь повинна об'єднувати точки зору, подані в різних джерелах.

Завдання 3

Повернутися до первісних груп і обмінятися доповідями.

Завдання 4

Здійснити колективне обговорення доповідей за таким планом:

 • доповідь однієї з груп з даного питання;
 • запитання інших груп, відповіді доповідачів.

Номер питання, стосовно якого доповідатиме група, як і спосіб визначення доповідача та оцінювання , визначається жеребкування. Варіанти жеребу:

 • тоталітаризм - у доповіді і відповідях на запитання опонентів беруть учасники всі члени групи (порядок виступів визначається до початку виступу), оцінка виставляється кожному окремо;
 • тиранія - доповідача призначає викладач, оцінка доповідача виставляється всій групі;
 • диктатура - група пропонує свої оцінки кожному члену групи, після чого викладач призначає доповідача; якщо він підтверджує свою оцінку, виставлену групою, то члени групи одержують запропоновані групою оцінки, інакше всім виставляється оцінка доповідача;
 • демократія - доповідача визначає група, у відповідях на питання може брати участь будь-який член групи за бажанням; всім членам групи виставляється оцінка, що є середньою оцінкою окремих відповідей.

Список джерел

1.  Лудченко А.А.Основы научных исследований: учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак ; под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. — 113 с.

2.  Марцин В.С.Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.

3.  Сабитов Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р.А. Сабитов. – Челябинск, 2002. – 138 с.

4.  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова – К.: Видавничий дім «Слово», 2003. – 240 с.


Тема 4. Правила роботи з літературою

Запитання для обговорення

1.  Етапи вивчення наукових джерел інформації.Організація роботи.

2.  Записи, умовні позначення при роботі з літературою. Цитування.

3.  Бібліографічний опис, його основні розділи. Знаки приписної пунктуації.

Порядок проведення заняття

Завдання для попередньої підготовки

Підібрати матеріал до питань для обговорення, роздрукувати необхідні фрагменти електронних джерел або зробити ксерокопії потрібних сторінок посібників. Слід підготувати 2 екземпляри на кожне питання для обговорення; якщо у групі менше 12 осіб, то достатньо одного екземпляра на кожне питання.

Крім того, підготувати матеріали для бібліографічного опису джерел дипломної роботи. Повинні бути представлені книга, стаття у збірнику, стаття в журналі, електронний ресурс.

Завдання 1

Опрацювати представлений матеріал з одного з трьох питань для обговорення у своїй групі. Спільно підготувати доповідь (орієнтовна тривалість доповіді 2 хв). При обговоренні скористатися методом роботи в малих групах.

Завдання 2

Заслухати й обговорити доповіді груп за таким планом:

 • Доповідь одного з членів групи
 • Запитання по доповіді від кожної з інших груп і відповіді на поставлені запитання (бажано, щоб відповіді давали студенти, які не доповідали).

Завдання 3

Працюючи в групах, підготувати зразки опису джерел певного типу (відповідно до завдання викладача).

Завдання 4

Утворити нові групи таким чином, щоб у них були представники кожної з первісних груп. Обговорити правила опису джерел різних типів.

Завдання 5

Працюючи самостійно, описати по 4 джерела за тематикою власного дипломного дослідження. Серед джерел повинні бути

 • книга;
 • стаття в журналі;
 • стаття в збірнику;
 • електронний ресурс.

Список джерел

1.  Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Чинний з 2007—07—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

2.  Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 / матеріали підгот. С. Юлдашева // Вісник Книжкової палати. — 2007. — № 6. — С. 12—13.

3.  Нові правила бібліографічного опису / підгот. О. Устіннікова, П. Сенько, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати. — 2007. — № 7. — С. 23—25 ; № 8. — С. 25—27 ; № 9. С. 24—27.

4.  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова – К.: Видавничий дім «Слово», 2003. – 240 с.