Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD

Страницы работы

Содержание работы

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ

  До друку i в світ дозволяю

  Проректор університету                                                               І.М. Ємець

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

“КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”

ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ПАКЕТУ АСАD

для студентів всіх спеціальностей

Усі цитати, цифровий                                         Затверджено кафедрою

Фактичний матеріал та                                       графіки

бiблiографiчнi довідки                                        протокол N 6

перевірені, написання                                         від 21.12.2001 р.

одиниць відповідає

стандартам

Упорядники:  Печерцев О.О.

                        Тимченко І.В.

                        Проценко О.М.

                        Герасименко В.В.                     

                        Чуєва Н.В.

Відповідальний за випуск: Печерцев О.О.

ХАРКIВ 2003

Методичні вказівки до виконання завдання з курсу “комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD для студентів всіх спеціальностей /Упорядники: Печерцев О.О., Тимченко І.В. Проценко О.М., Герасименко В.В., Чуєва Н.В. -Харків,  ХДТУБА,  2003,  45 c./

Кафедра графіки

Методичні вказівки  присвячені вивченню курсу “інженерна графіка”, а саме можливостям виконувати технічні креслення за допомогою комп’ютерних технологій. Подані вказівки містять пояснення на прикладі детального розгляду одного з типових варіантів, що передбачені завданням. Видання призначається для студентів всіх спеціальностей технічного університету, які вивчають курс “комп´ютерна графіка”

Рецензент:  Сопов В.П.

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

“КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”

ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ПАКЕТУ АСАD

ХАРКIВ 2003

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

“КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”

ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ПАКЕТУ АСАD

для студентів всіх спеціальностей

Затверджено кафедрою

графіки

протокол N 6    

від  21 грудня             2001р.

ХАРКIВ 2003

ЛІТЕРАТУРА

1.  Э. Финкельштейн. Библия пользователя AutoCAD – 2000. – Киев, Москва, С.- Петербург. – 2000, Диалектика.

2. Л. Чуприн. «AutoCAD в примерах». – Киев, 2001.

3. Э. Романычева. «AutoCAD. Практическое руководство», «ДМК». – Москва, 2001.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Основна мета завдань - формування навичок роботи на персональних ЕОМ, що оснащені пакетом AutoCAD, при виконанні креслень.

Перед початком роботи треба уважно проаналізувати одержаний варіант завдання, визначити, чи має контур осі симетрії та подібні елементи, які елементи є базовими для подальших симетричних перетворень, при створенні масивів, при зсувах та поворотах. Це дозволить значно спростити побудову контуру, бо достатньо буде накреслити тільки частину його. Треба обрати найбільш зручну систему координат та визначити оптимальний порядок побудови контуру: виділити елементи, які можна одержати без додаткових побудов, та елементи, що знаходяться за допомогою побудови. Завдання виконується на аркуші формату А4 та підшивається до альбому завдань з комп'ютерної графіки.

У тексті вказівок запити пакета виділені курсивним шрифтом, відповіді, що необхідно впроваджувати, - потовщеним шрифтом з підкреслюванням.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

       Отримати у викладача варіант завдання, проаналізувати його (розібрати приклад виконання). Переходити до наступних етапів можна тільки після визначення порядку виконання креслення.

Для початку нового креслення потрібно:

- обрати у вікні, що з'явилося, кнопку «По шаблону» [«Use a Template»] (використати прототип креслення);

- у середньому вікні вказати ім'я прототипу (_ДСТ.dwt або _ГOCT.dwt), переглянувши, якщо потрібно, весь список прототипів;

- натиснути кнопку «Ok»;

Для продовження роботи над кресленням, яке створено раніше, потрібно:

- обрати у вікні, що з'явилося, кнопку «Открыть рисунок» [«Open a drawing»] (відкрити креслення);

- вказати потрібне ім'я файлу зі списку в середньому вікні (або вказати "Другие..." ["More files..."] та знайти свій файл креслення);

- натиснути кнопку «Ok».

Якщо всі дії виконані вірно, систему завантажує графічний редактор. Поява в командному рядку запрошення Команда:[Command:] означає, що графічний редактор готовий до роботи.

Робота повинна проводитись в діалоговому режимі. Команди можна задавати з використанням меню, панелей інструментів (піктограм) або впроваджувати з клавіатури. У відповідь на екрані дисплея повинні з´явитись запити, на які треба набрати одну з можливих відповідей з клавіатури (достатньо набрати виділені великі літери). Для виконання дії треба натиснути клавішу "Епteґ".

Розпочинаємо виконання креслення за варіантом Для завдання імені креслення треба виконати команду збереження.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Сохрани

Save

Файл => Сохранить File => Save

Після виклику команди з'являється діалогове вікно. Треба перевірити, чи в ділянці "Папка" ["Folder", "Save in"] показане те ж саме ім'я, що впроваджувалось при реєстрації. В ділянці "Имя файла" ["File name"] замість "Drawing.dwg" треба запровадити ім'я для креслення: код групи, перші чотири-п'ять літер прізвища студента та порядковий номер завдання ("1"- для прикладу, що розбирається; ''2''- індивідуального завдання, і т.п.) та натиснути кнопку «Сохранить» [«Save»].

При редагуванні існуючого креслення збереження буде виконуватись під попереднім ім'ям (при натисканні на піктограму).

Відкрити для редагування існуюче креслення можна не тільки на початку сеансу, а і в будь-який момент роботи з пакетом.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Открой

Open

Файл => Открыть

File => Open

Після виклику команди з'явиться діалогове вікно. Треба перевірити, чи в ділянці "Папка" ("Folder", "Look in"] показане те ж саме ім'я, що впроваджувалось при реєстрації. В середній ділянці вікна слід знайти ім'я свого файлу та вказати його лівою кнопкою "миші" (це ім'я з'явиться в ділянці "Имя файла" ["File name"], в ділянці "Предварительный просмотр" ["Preview"] можна побачити спрощене зображення креслення) та натиснути кнопку «Открыть» [«Open»]. У разі потреби можна скористатися кнопкою «Найти...» [«Find File...»] для пошуку файла креслення.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕННЯ

Похожие материалы

Информация о работе