Узагальнення результатів тесту по дисципліні "Економічна історія". Варіант № 2

Страницы работы

6 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Баллов: 1

Чим закінчилася буржуазна революція в Англії?

Выберите один ответ.

a. земля була розділена між феодалами та селянами. Неверно

b. буржуазія отримала всі землі; Верно

c. земля перейшла у володіння селян; Неверно

d. земля залишилася у володіння феодалів; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 2

Баллов: 1

Де розпочалась світова економічна криза 2006 - 2009 років?

Выберите один ответ.

a. у США, Верно

b. у провідних країнах Західної Європи; Неверно

c. у країнах Азії, Неверно

d. в Японії. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 3

Баллов: 1

Хто висунув формаційну теорію періодизації соціально-економічної історії?

Выберите один ответ.

a. Ф. Ліст; Неверно

b. П. Гільдебрандт. Неверно

c. К. Маркс; Верно

d. К. Брюхер; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 4

Баллов: 1

Який період слід вважати початком другої НТР у країнах Західної Європи?

Выберите один ответ.

a. 40 - ві роки Х1Х ст., Неверно

b. 90 - ті роки Х1Х ст., Неверно

c. 70 - ті роки Х1Х ст., Верно

d. початок ХХ ст. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 5

Баллов: 1

Розвиток Трипільської культури припадає на:

Выберите один ответ.

a. IV - III тис. до н. е., Неверно

b. II - IV тис. н. е. Верно

c. IV - I тис. н. е., Неверно

d. II - IV тис. до н. е., Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 6

Баллов: 1

Головна причина світової економічної кризи середини 70 -х років ХХ ст.:

Выберите один ответ.

a. послаблення ринкового саморегулювання економіки, Неверно

b. незбалансованість економіки у зв'язку з розвитком нової НТР, Неверно

c. різке зростання цін на сировинні та енергетичні ресурси, Верно

d. посилення державного втручання в економіку. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 7

Баллов: 1

Яку країну у ХVI столітті називали "країною міст"?

Выберите один ответ.

a. Англію; Верно

b. Францію; Неверно

c. Італію. Неверно

d. Нідерланди; Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 8

Баллов: 1

Римські колони, це:

Выберите один ответ.

a. колишні вільні селяни, Неверно

b. військовополонені, Неверно

c. колишні раби, Верно

d. колоністи. Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 9

Баллов: 1

Давньокитайський філософ Конфуцій вважав, що збільшення суспільного багатства пов'язане з:

Выберите один ответ.

a. дотриманням патріархальних відносин; Неверно

b. працею народу; Неверно

c. діями володаря і вправністю господарювання; Неверно

d. усе, визначене вище. Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 10

Баллов: 1

Головні причини кризи античної економіки:

Выберите один ответ.

a. гальмування технічного прогресу, Неверно

b. економічне ослаблення селянства, Неверно

c. нема правильної відповіді Неверно

d. страйки рабів, Верно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 11

Баллов: 1

Який з напрямів економічної реформи 1965 року в СРСР названо неправильно:

Выберите один ответ.

a. збільшення амортизаційних відрахувань. Неверно

b. утворення фондів матеріального стимулювання; Неверно

c. зміна правил розподілу прибутку між державою і підприємством; Неверно

d. зростання числа планових показників; Верно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Question 12

Баллов: 1

Природний тип людського господарства у період палеоліту - це:

Выберите один ответ.

a. скотарство; Неверно

b. ремесло; Неверно

c. збиральництво. Верно

d. рослинництво; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 13

Баллов: 1

Виділення періодів Старого, Середнього, Пізнього Царства характерне для Стародавніх держав:

Выберите один ответ.

a. Індії, Неверно

b. Єгипту; Верно

c. Китаю, Неверно

d. Сирії. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 14

Баллов: 1

Головна ціль "Плану Маршала" (1947 рік):

Выберите один ответ.

a. закріплення позицій США в Західній Європі. Верно

b. утворення об'єднаного капіталістичного фронту проти національно- визвольного руху та системи соціалізму. Неверно

c. Допомога по відновленню зруйнованого господарства США. Неверно

d. допомога по відновленню зруйнованого господарства Європи після ІІ-ї світової війни. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 15

Баллов: 1

Предметом дослідження меркантилістів є:

Выберите один ответ.

a. сфера послуг. Неверно

b. сфера виробництва, Неверно

c. сфера обігу, Верно

d. сільське господарство Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 16

Баллов: 1

Що з перерахованого не відноситься до першочергових завдань держави в перехідній економіці:

Выберите один ответ.

a. збільшення долі державного сектора в економіці. Верно

b. роздержавлення і приватизація; Неверно

c. законотворча діяльність. Неверно

d. фінансова стабілізація; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 17

Баллов: 1

Хто з науковців висунув формаційну теорію періодизації соціально-економічної історії?

Выберите один ответ.

a. К. Маркс; Верно

b. Ф. Ліст; Неверно

c. К. Брюхер; Неверно

d. П. Гільдебрандт. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 18

Баллов: 1

Особлива система контролю якості продукції в Японії(після П Світової війни) дозволяла браку не вище:

Выберите один ответ.

a. 5%, Неверно

b. 0,01%. Неверно

c. 1,5%, Верно

d. 1% Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 19

Баллов: 1

Хто виконував військову повинність в античному суспільстві?

Выберите один ответ.

a. всі вільні чоловіки: Верно

b. раби; Неверно

c. за жеребкуванням. Неверно

d. наймані робітники; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 20

Баллов: 1

Реформи Л. Ерхарда в Німеччині після П Світової війни включали:

Выберите один ответ.

a. грошову реформу, Неверно

b. правильно усе назване. Верно

c. лібералізацію цін, Неверно

d. стабілізацію національної валюти, Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 21

Баллов: 1

Довічне володіння землею за умови несення військової служби в Росії мало назву:

Выберите один ответ.

a. вотчина; Верно

b. маєток. Неверно

c. бенефіцій; Неверно

d. черні землі; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 22

Баллов: 1

До соціально - економічних наслідків I Світової війни відносять:

Выберите один ответ.

a. руйнування будинків, промислових підприємств, пам'ятників архітектури і мистецтва; Неверно

b. руйнування економічних зв'язків в країнах, що воювали та на міжнародному рівні; Неверно

c. правильно усе перелічене. Верно

d. втрачені життя людей; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 23

Баллов: 1

Відміна продрозкладки і заміна її продподатком була викликана:

Выберите один ответ.

a. всіма вищеназваними причинами. Верно

b. необхідністю відновлення обсягів виробництва сільгосппродукції; Неверно

c. незадоволеністю селян економічною політикою радянської влади; Неверно

d. закінченням Громадянської війни; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 24

Баллов: 1

 До джерел економічної думки Вавілону належить:

Выберите один ответ.

a. праці Конфуція. Неверно

b. Кодекс Царя Хаммураппі, Верно

c. "Капітулярій провіли" Неверно

d. Трактат "Артхашастра", Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 25

Баллов: 1

Зростання протиріч між провідними країнами світу наприкінці ХIХ - на поч.. ХХ ст. було обумовлене:

Выберите один ответ.

a. політичними амбіціями урядів провідних країн світу, Неверно

b. боротьбою за економічний перерозподіл світу, Верно

c. усім названим. Неверно

d. зростанням боротьби за колонії як ринки збуту й сировини, Неверно

Неверно

Баллов за ответ: 0/1.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
541 Kb
Скачали:
0