Питання до заліку з дисципліни "Релігієзнавство" (релігійний світогляд, виникнення релігії, риси світових релігій, атеїзм, екстремізм)

Страницы работы

Содержание работы

Питання до заліку з дисципліни Релігієзнавство” для студентів усіх спеціальностей.

1.  Покажіть характерні особливості релігійного світогляду.

2.  Визначте причини виникнення релігії.

3.  Визначте місце релігії у суспільстві.

4.  Покажіть різноманітність релігій.

5.  Визначте характерні риси світових релігій.

6.  Поясніть особливості політеістичних релігій: наведіть приклади.

7.  Поясніть особливості монотеістичних релігій.

8.  Визначте основні положення атеізму.

9.  Покажіть негативні риси релігійного екстремізму.

10.  Поясніть сутність культу як форми реалізації релігійного досвіду людини.

11.  Поясніть сутність молитви як форми релігійного досвіду людини.

12.  Поясніть сутністьжертвопринесення як форми релігійного досвіду людини.

13.  Поясніть почуття релігійної віри.

14.  Покажіть зміст та форми релігійного аскетизму.

15.  Поясніть зміст Святого Письма.

16.  Покажіть основні складові відправлення релігійного культу.

17.  Покажіть історичний характер розвитку релігії.

18.  Покажіть джерела вивчення первісних форм релігії.

19.  Визначте особливості первісних релігій.

20.  Знайдіть спільні риси первісних культів.

21.  Розкрийте зміст анімізму як форми первісних релігій.

22.  Розкрийте зміст тотемізму як форми первісних релігій.

23.  Розкрийте зміст фетишизму як форми первісних релігій.

24.  Поясніть зміст магії як форми первісних культів.

25.  Поясніть зміст космологічних уявлень давніх єгиптян.

26.  Розкрийте зв’язок релігії з міфологією у віруваннях давніх греків.

27.  Визначте головні особливості іудаізму.

28.  Поясніть зміст вільнодумства та атеізму як світоглядних систем.

29.  Яким чином реалізується принцип свободи совісті в Україні?

30.  Поясніть принципи централізованої організації католицької церкви.

31.  Поясніть причини виникнення протестантизму.

32.  Покажіть зміст «Біблії».

33.  Дайте характеристику акту Хрещення Русі Володимиром.

34.  Поясніть принципи свободи совісті.

35.  Покажіть характерні риси дохристиянських вірувань слов’ян.

36.  Яка відмінність існує між католицизмом та православ’ям щодо мови богослужіння?

37.  Дайте загальну характеристику новітніх релігійних течій (кришнаіти, «Біле братство» або ін.).

38.  Покажіть сучасний стан релігії і церкви в Україні.

39.  РПЦ як і УПЦ ведуть свій родовід від охрещення Київської Русі князем Володимиром. Визначте свою позицію щодо цього.

40.  Покажіть вплив ісламу на життя країн, де він є державною релігією.

41.  Визначте основні положення ісламу.

42.  Висловте свою позицію щодо історичності особи Ісуса Христа.

43.  Яку роль у поширенні християнства серед слов’ян відіграли просвітники Кирило і Мефодій ( IX ст.)?

44.  Поясніть думку про те, що для релігії Бог стоїть на початку, а для науки - наприкінці пізнання.

45.  Що мається на увазі під єресями у релігійному русі?

46.  Яким чином історично-культурні розбіжності між латинським та еллінським світом вплинули на розкол у християнстві і утворенні двох окремих конфесій - католицизму та православ’я?

47.  Визначте особливості сектанських течій у християнстві.

48.  Чи існує зв’язок між релігією та філософією?

49.  Визначте основні положення буддизму.

50.  Поясніть зміст екуменічного руху у сучасному світі.

51.  У чому проявляється принципова розбіжнисть між релігією та наукою?

52.  В чому особливості відносин між церквою та державою у сучасному світі.

53.  Яке місце в історії католицької церкви займала інквізиція?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
30 Kb
Скачали:
0