Телекардіологія на догоспітальному етапі

Страницы работы

Фрагмент текста работы

жаль, це не завжди є можливим, насамперед через відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних кадрів, а відповідно-труднощі в правильній діагностиці і своєчасному наданню допомоги кардіологічним (і не тільки) хворим.

Особливість гострої серцево-судинної патології на догоспітальному етапі:

- гострий початок або атипова клінічна картина при неінформативності даних обстеження: в стані спокою при прогресуючій або вперше виниклій стенокардії напруги які є проявами гострого коронарного синдрому (ГКС),  можна не виявити  патологічних змін при об'єктивному огляді, ЕКГ обстеженні.

- обмеженість в часі для обстеження пацієнтів що знаходяться в тяжкому стані;

- обмеженість застосуваня спеціальних методів обстеження: УЗД, коронарографія;

- необхідність посиндромного надання допомоги  при гострих проявах хвороби до встановлення діагнозу;

- необхідність виключення гострої серцевої патології у пацієнтів які не госпіталізуються.

До числа основних задач Програми можна віднести підвищення рівня надання невідкладної медичної допомоги населенню, шляхом оснащення сучасною діагностичною апаратурою первинної медичної ланки, насамперед, для проведення діагностики і лікування серцево-судинних захворювань.

Розділ «Загальні задачі Програми»:

- покращення своєчасної ранньої діагностики та лікування серцево-судинних  та судинно-мозкових захворювань;

- підвищення кваліфікації медичних працівників по питанням раннього виявлення захворювання і забезпечення  лікування хворих в спеціалізованих закладах.

Розділ «Заходи, що направлені на попередження і лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки»:

- Пункт 17. Впровадити ефективні методи і засоби своєчасної діагностики аритмій серця;

- Пункт 19. Розробити і впровадити телеметричні і телемедичні технології дистанційного контролю стану хворих з аритміями серця для надання їм невідкладної консультативної допомоги.

Впровадження в роботу телеметричних технологій дозволяє вирішити проблему покращення якості надання допомоги кардіологічним хворим на догоспітальному етапі. З цією метою в відповідності до наказу МОЗ України № 500 на базах станцій швидкої медичної допомоги повинні функціонувати  дистанційні телеметричні консультативні центри (ДКЦ). Принцип роботи ДКЦ полягає в співпраці двох спеціалістів, коли персонал бригади ШД обстежує пацієнта, а фахівець телеметричного центру оцінює результати обстеження (ЕКГ, а в подальшому і не тільки) та допомагає встановити правильний діагноз.

Якщо СШМД працюють автономно, як правило – у великих містах, функціонування  ДКЦ безпосередньо на базі станцій має переваги  через ряд особливостей надання допомоги на до госпітальному етапі:

- робота в цілодобовому режимі.

- крім кардіальної патології прийом і розшифровка ЕКГ проводяться для хворих які знаходяться  у тяжкому стані, з нестабільною гемодинамікою, патологією органів грудної, черевної порожнини.

- консультація як і чим надати допомогу при тому чи іншому невідкладному стані, куди госпіталізувати хворого

В м. Полтаві станцією швидкої медичної допомоги виклики до кардіологічних хворих обслуговуються кардіологічними (близько 40%) і загальнопрофільними лікарськими та фельдшерськими бригадами  (до 60% викликів) (Мал. 1). При цьому частину кардіологічних викликів складали виклики лінійних бригад «на себе» для консультацій або запису ЕКГ, в зв’язку з чим середньодобове навантаження на кардіобригаду складало 15 – 19 викликів. Від початку роботи ДКЦ (функціонує з 1994 р.) кількість викликів кардіобригад зменшилася через скорочення консультативних викликів на 12-19% різниця щорічно складає 3 700 – 9 000 викликів. Враховуючи вартість виклику кардіобригади, яка в середньому складає 183 грн., економія коштів очевидна;

Мал. 1. Обслуговування викликів до кардіологічних хворих.

До структури ДКЦ включені матеріальна база: приміщення де встановлений прийомний модуль (комп'ютер з модемом та програмним забезпеченням) та ЕКГ апаратура, яку отримують виїзні бригади перед зміною: ЕКС-передавачі (в середньому видається до 10 на зміну лікарям які не володіють достатнім рівнем інтерпретації ЕКГ, або фельдшерам – основна маса «не читаючого» персоналу)  або ЕКГ - апарати. Цілодобовий режим функціонування забезпечується штатом лікарів-спеціалістів (один кардіолог на зміну, в загальному - 5 посад) та середній медичний персонал (1 посада медсестри з графіком роботи 8-16 год. з понеділка по п'ятницю). Щорічно через ДКЦ проводиться більше 3000 екстрених консультацій ( за період 1994-2008рр. –більше 40000), що займає 16-18% від загальної кількості ЕКГ обстежень проведених за рік. Кількість прийнятих ЕКГ складає 2-25 за добу.

Результати прийнятих на ДКЦ ЕКГ можна розділити на кілька основних груп (Мал.2.). Найбільшу кількість складають ЕКГ:

§  без гострої патології – 45 – 50%;

§  гострі порушення ритму – 24 – 26%;

§  нормальні ЕКГ – 15-21%;

§  гостра ішемія міокарду – 7 – 9%.

Мал. 2. Результати ЕКГ обстеження.

Найбільш наглядним показником ефективності функціонування ДКЦ є покращення якості діагностики гострого коронарного синдрому (ГКС) особливо прогресуючої, вперше виниклої стенокардії напруги при яких часто відсутні характерні зміни при об'єктивному, ЕКГ обстеженні, а діагноз в 100% випадків залежить від даних опитування.  З 1994 року (початок роботи ДКЦ) кількість таких випадків отримала

Похожие материалы

Информация о работе