Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Шрифтові технології», страница 10

7.  Проаналізувати формати й перевірити можливість застосування шрифту в прикладних програмах.

8.  Зберегти результат у різних форматах.

9.  Перевірити можливість застосування шрифту в прикладних програмах.

10.  Роздрукувати фрагмент тексту з розробленим шрифтом.

2.4 Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківка фрагмента тексту з розробленим шрифтом.

Висновки про можливості редактора.

Рис.2.3 - Вікно “Font Info”

Рис.2.4 - Приклад шрифту, що вийшов

2.5 Контрольні запитання й завдання

1.  Яка інформація про символи зберігається в шрифтовому файлі?

2.  Що таке метрики шрифту?

3.  Скільки символів може зберігається в шрифтовому файлі?


3 Засоби управління ШРИФТАМИ
НА платформі Windows

3.1 Мета роботи

Дослідження можливостей програм управління шрифтами на прикладі Bitstream Font Navigator, одержання практичних навичок роботи в програмі, створення з її допомогою власного каталогу шрифтових файлів, включення в каталог свого власного шрифту.

3.2 Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів

При підготовці до заняття необхідно вивчити наступні питання, викладені в [3, 4].

B сучасній архітектурі комп'ютерних систем управління шрифтами є прерогативою операційної системи - Windows для IBM PC або Mac OS для Apple Macintosh (і всіх сумісних комп'ютерів). Операційна система надає прикладним програмам список доступних шрифтів, забезпечує відображення текстової інформації на дисплеї і її вивід на друк, і інші подібні пристрої.

Всі перераховані операційні системи підтримують два класи шрифтів - растрові (bitmap) і контурні (outline) у форматі TrueType. Растрові шрифти використовуються самою операційною системою для формування текстів у рядках меню, вікнах діалогу й системних повідомлень.

Для використання PostScript-шрифтів на комп'ютер інсталюється додатковий засіб - Adobe Type Manager (ATM) або його аналоги. При його наявності операційна система може використовувати PostScript-шрифти для виводу на екран або друк.