Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 4

-  вивчити лекційний матеріал з використання вбудованих функцій та створення макросів і ме­тодичні вказівки до лабораторної роботи;

-  відповісти на контрольні запитання й виконати контрольні завдання;

-  підготувати звіт з виконання роботи.

Для одержання додаткової інформації рекомендовано використовувати літературу [1-5, 7-10].

1.3 Методичні вказівки до лабораторної роботи

VBA відноситься до мови об’єктно-оріентованого програмування (ООП). ООП можна описати, как методику аналізу, проектування та  написання додатків за допомогою об’єктів. Об’єкт – комбінація коду та даних, яка може розглядатися, як едине ціле, наприклад елемент управління, форма чи компонент додатку. Кожний об’єкт візначається по сумісності до класу. Всі візуальні компоненти, такі як робочий лист (Worksheet), діапазон (Range), діаграма (Chart), форма (UserForm) є об’єктами.

 Доступ до VBA можна здійснювати практично з кожного додатку Windows. Робота буде проходити у Microsoft Excel, котрий є одним з  додатків для проекту VBA.

 Редактор VBA активізується командою Сервис>Макрос>       Редактор Visual Basic. Вернутись з редактору VBA до робочої книги можна, якщо натиснути кнопку Вид у Microsoft Excel. Інтерфейс VBA складається з наступних компонентів: вікно проекту, вікно властивостей, вікно редагування коду, вікна форм, меню та панели інструментів.

Вікно проекту

Вікно проекту у редакторі VBA активізується командою Вид>Окно проекта або натисненням кнопки Окно проекта.

У Окне проекта наведена ієрархічна структура файлів, форм та модулів існуючого проекту.

У проекті автоматично створюється модуль для кожного робочого листа та для всієї книги. Крім цього, модулі  створюються для кожної користувальницької форми макросів та класів. По призначенню модулі класифікуються двома типами – модулі об’єктів та стандартні модулі. До стандартних модулів відносяться ті, що мають макроси. Такі модулі додаються в проект командою Вставка>Модуль. До модулів об’єктів відносяться модули, які пов’язані з робочою книгою, робочими листами, формами та модулі класу.