Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 15

Оператор Print має такий синтаксис:

Print Variable[$]

При введенні наступного оператора відобразиться рядок «Привіт».

Print "Привіт"

Введення інформації за допомогою діалогового вікна

Для більш складного введення можна використовувати оператор ІприtВох, що поміщає на екран діалогове вікно, яке має такий синтаксис:

Variable$ = InputBox$ (Prompt$ [,Title$] [,Default$] [,xpos] [,ypos] [helpfile, context])

Promt - вказує текст, який відображається у вікні введення;

Title – визначає заголовок вікна введення;

Default - задає значення, яке відображається у вікні введення за замов­чуванням;

xpos, ypos - координати верхнього лівого кута вікна введення на ек­рані;

helpfile, context - вказують файл і розділ у довідковій системі.

Оператор InputBox запитує у користувача єдине значення. Він завжди по­вертає рядок. Текст, який відображається у вікні введення, може досягати 1024символів.

Основні програмні структури

Деякі процедури VВА починають виконуватися з перших рядків коду. Цей процес робиться порядково до самого кінця процедури (наприклад, так зав­жди працюють макроси, записані при виконанні дії). Однак іноді необхідно контролювати послідовність операцій, пропускаючи окремі оператори, повтор­но виконуючи деякі команди й перевіряючи умови для визначення наступної дії, яка виконується процедурою.

Оператop If

Він надає додат­ку здатність приймати рішення. Оператор If  має такий синтаксис:

If Condition Then Instruction [Else Instruction]

Нижче наведений оператор, шо порівнює значення змінної Name$ з текс­том у лапках, а потім видає повідомлення, чи збіглося ім'я з ім'ям "Вася".

If Name$ = "Вася" То MsgBox "Імя Вася"

Else МsgВох "Імя не Вася"

Цикли

Цикл - це процес повторення набору інструкцій. Іноді заздалегідь відома кількість повторень циклу, іноді вона визначається змінними в програмі. Для кожної з ситуацій наводиться свій набір операторів.