Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти i науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

До друку і в світ дозволяю

Перший проректор

____________________ В.В. Семенець

“____” ______________ 2009 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА”

для студентів спеціальності

6.051501 – “ Видавничо-поліграфічна справа ”

Всі цитати, цифровий, фактичний                             ЗАТВЕРДЖЕНО

матеріал та бібліографічні відомості                        кафедрою ПЗ ЕОМ

перевірені, написання одиниць                                  Протокол № 11

відповідає стандартам                                                від 13.01.09р.

Упорядники:

                                                                           О.С. Ульянова

                                                                           Ю.С. Новіков

Відповідальний випусковий                             З.В. Дудар

Начальник методичного відділу                      І.О. Мілютченко

Головний редактор УВВПЦ                             Б.П. Косіковська

Поз.

Харків 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

“ІНФОРМАТИКА ”

для студентів спеціальності

6.051501 – “ Видавничо-поліграфічна справа ”

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ПЗЕОМ

Протокол № 11

від 13.01.09 р.

Харків 2009

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів спеціальності 6.051501 - “ Видавничо-поліграфічна справа ” / Упоряд.: О.С. Ульянова, Ю.С. Новіков - Харків: ХНУРЕ, 2009. – 36 с.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Информатика
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
6