Прогнозна оцінка впливу факторів конкурентного макросередовища на діяльність підприємств на основі методу сценаріїв

Страницы работы

6 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Контрольна робота

З курсу «Стратегічний маркетинг»

На тему «Прогнозна оцінка впливу факторів конкурентного макросередовища на діяльність підприємств на основі методу сценаріїв»

Структура роботи:

ВСТУП

РОЗДІЛ І Стратегічний моніторинг конкурентного маркетингового середовища підприємства

1.1  Аналіз маркетингового макросередовища підприємства

1.2  Метод сценаріїв

РОЗДІЛ ІІ Прогнозна оцінка впливу факторів конкурентного макросередовища на діяльність підприємств на основі методу сценаріїв

2.1 Характеристика підприємства

2.2 Прогнозна оцінка впливу факторів конкурентного макросередовища на діяльність підприємств на основі методу сценаріїв

ВИСНОВКИ

Прогнозна оцінка впливу факторів конкурентного макросередовища на діяльність підприємств на основі методу сценаріїв

Систематизація результатів вивчення факторів конкурентного макросередовища за певний період дозволяє розробити прогноз впливу факторів конкурентного макросередовища на найближчу перспективу (до 5 років).

Для цього доцільно використовувати модель прогнозної оцінки впливу факторів конкурентного макросередовища на діяльність підприємств на основі методу сценаріїв.

Представлена методика охоплює оцінку чотирьох типів сценаріїв впливу факторів на діяльність підприємств: реальний сценарій, оптимістичний прогнозний сценарії, песимістичний прогнозний сценарій і реалістичний прогнозний сценарій.

Реальний сценарій відбиває дійсний стан справ у теперішній час на основі оцінки характеру впливу кожного досліджуваного фактора на підприємства за допомогою оцінки ступеня впливу фактора на галузь (торгівлю) і на підприємство (торгівельні) і спрямованості цього впливу (позитивної або негативної).

Оптимістичний і песимістичний прогнозний сценарії відбивають імовірність реалізації кожного сценарію і прогнозну експертну оцінку впливу факторів конкурентного макросередовища на підприємства у випадку реалізації оптимістичного або песимістичного прогнозу.

Реалістичний прогнозний сценарій дає уявлення про характер впливу факторів конкурентного макросередовища на перспективу. В основі розробки реалістичного прогнозного сценарію лежить теорія ймовірностей.

Реалістичний прогнозний сценарій розробляється на базі імовірності реалізації оптимістичного та песимістичного прогнозованих сценаріїв і розраховується як середнє очікуване значення, тобто значення величини реалізації кожного фактора конкурентного макросередовища. Середнє очікуване значення є середньозваженим для всіх можливих результатів прогнозної тенденції впливу (позитивного і негативного) на галузь в цілому і на діяльність підприємства, де імовірність кожного результату використовується у якості вагомості відповідного значення.

Визначення прогнозної оцінки впливу факторів маркетингового макросередовища на діяльність підприємств на основі методу сценаріїв охоплює наступні етапи:

1)  необхідно описати стан і тенденцію розвитку (колонки 2, 3, 4 табл. 1.1) кожного фактора маркетингового макросередовища (колонка 1) за результатами вивчення й аналітичної оцінки законодавчих і нормативних документів, періодичних матеріалів, а також аналізу статистичних даних за певний період;

2)  експертним шляхом визначаються вплив фактора на галузь (колонка 5), вплив фактора на підприємства у реальному сценарії (колонка 6), прогнозна оцінка впливу фактора на підприємства в оптимістичному прогнозному сценарії (колонка 10), прогнозна оцінка впливу фактора на підприємства в песимістичному прогнозному сценарії (колонка 12) на основі наступної шкали:

-  0 балів – відсутність впливу фактора;

-  1 бал – незначний вплив фактора;

-  2 бали – помірний вплив фактора;

-  3 бали – сильний вплив фактора;

3)  оцінюється напрямок впливу фактора у реальному сценарії як позитивний «+» або негативний «-» (колонка 7); прогнозна оцінка впливу фактора на підприємства в оптимістичному прогнозному сценарії (колонка 10) завжди має позитивний напрямок впливу «+», а прогнозна оцінка впливу фактора на підприємства в песимістичному прогнозному сценарії (колонка 12) завжди має негативний напрямок впливу «-»;

4)  визначається характер впливу фактора на підприємства за допомогою перемноження оцінки впливу фактора на галузь, оцінки впливу фактора на підприємства у реальному сценарії і оцінки напрямку впливу фактора «+1» або «-1» (8 = 5*6*7);

5)  експертним шляхом визначаються імовірність реалізації оптимістичного прогнозного сценарію (колонка 9) і песимістичного прогнозного сценарію (колонка 11), які за кожним досліджуваним фактором у сумі мають складати 1;

6)  за кожним фактором визначається реалістичний прогнозний сценарій шляхом перемноження оцінки впливу фактора на галузь і суми добутків імовірності реалізації оптимістичного прогнозного сценарію і його відповідної прогнозної оцінки впливу фактора на підприємства та імовірності реалізації песимістичного прогнозного сценарію і його відповідної прогнозної оцінки впливу фактора на підприємства (13 = 5*(9*10+11*12));

7)  визначається реальний сценарій впливу чотирьох груп факторів маркетингового макросередовища (політико-правових факторів, економічних факторів, соціально-демографічних факторів, техніко-технологічних факторів) на діяльність підприємств шляхом підсумовування відповідних значень оцінки характеру впливу факторів на підприємства (колонка 8);

8)  аналогічно визначається реалістичний прогнозний сценарій впливу чотирьох груп факторів маркетингового макросередовища на діяльність підприємств шляхом підсумовування відповідних значень (колонка 13);

9)  здійснюється порівняльний аналіз реального сценарію впливу чотирьох груп факторів маркетингового макросередовища і реалістичного прогнозного сценарію, і визначаються основні тенденції у розвитку факторів у найближчій перспективі.


Похожие материалы

Информация о работе