Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування (Матеріали до практичного заняття), страница 5

  вибір ознак диференціації; визначення позиції товару, що досліджується і товару-конкурента з урахуванням  позиції досліджуваного товару.

6.  На якій стратегії позиціонування основане звернення косметичної фірми MaxFactor: “Професіонали рекомендують”:

  позиціонування за показниками якості;

  позиціонування, основане на особливому засобі використання;

  позиціонування, орієнтоване на певну категорію покупців;

  позиціонування на іміджу.

7.  Який девіз слід обрати компанії “Procter & Gamble” при використанні стратегії позиціонування, орієнтованої на певну категорію споживачів:

  “Зубна паста “Blend-a-med” – паста для всієї родини”;

  “Порошок “Ariel” випре Вашу білизну краще, ніж звичайний порошок”;

   “Компанія “Procter & Gamble” – це якість, яка викликає довіру”;

  “Чіпси “Pringles” – похрустимо разом”.

8.  Сумнівне позиціонування як одна з можливих помилок при виборі стратегії позиціонування виникає:

  в результаті частих змін стратегії позиціонування, внаслідок чого у споживача складається фальшивий імідж товару;

  в результаті невмілого поєднання під час позиціонування різних елементів маркетингового комплексу;

  коли споживач не виділяє нічого особливого в товарі фірми в порівнянні з товарами конкурентів;

  коли поза увагою споживача залишаються деякі важливі якості товару.

9.   Які основні властивості (атрибути) доцільно використовувати для формування “концепції магазину” з метою позиціонування торговельного підприємства?

  ціна, збут, товар, комунікації;

  розміщення, персонал, рівень цін, асортимент, послуги, керівництво;

  асортимент, рівень цін, розміщення, час, послуги, атмосфера;

  рівень цін, обсяг продажу, широта асортименту, імідж.

10.  Використання концепції магазину як сукупності властивостей (атрибутів) має принципове значення для:

сегментування ринку;

обґрунтування цінової маркетингової стратегії торговельного підприємства;

вибору товарної маркетингової стратегії підприємства;

позиціонування торговельного підприємства.

11.  Сутність стратегії диференціації:

  пропозиція товару споживачам через визначення його позиції на ринку в порівнянні з конкурентними товарами;

  створення підприємством такого різноманіття пропозиції, яке відрізнялось би від пропозиції конкурентів;

  створення підприємством такого асортименту товарів, який би максимально задовольняв потреби потенційних споживачів;

  розробка і створення нових нетрадиційних товарів, але для традиційних покупців.

12.  Розділ ринку на чітко виражені групи споживачів, кожен з яких може придбати певні товари і послуги, являє собою:

  позиціонування товару;

  диференціацію;

  стратегію недиференційованого маркетингу;

  сегментацію ринку.

13.  Основами диференціації згідно Ф. Котлеру є:

  кадри, внутрішня і зовнішня логістика, товар, репутація, маркетинг і збут;

  виробничий процес, товар, сервіс, персонал;

  товар, сервіс, технологія, імідж, маркетинг і збут;

  імідж, товар, сервіс, персонал.

14.  Іміджева диференціація реалізується за допомогою наступних засобів:

  професіоналізм персоналу, засоби паблік рілейшнз, дизайн, символіка;

  взаємовідносини з контактними аудиторіями, товарний знак, атмосфера, спонсорінг;

  символіка, засоби масової інформації, брендінг, події, спонсорська допомога, атмосфера;

  символіка, атмосфера, засоби масової інформації, події.

15.  Яку стратегію позиціонування застосовує компаніяLG відносно пилососів без мішка для збору пилу марки «CYKING», що позиціюються за допомогою звернення  – «Нова формула чистоти»:

  позиціонування за показниками якості;

  позиціонування, основане на особливому засобі використання;

  позиціонування на позитивних особливостях технології;

  позиціонування на іміджу.

16.  На якій стратегії позиціонування основане звернення російської косметичної фірми “Чиста лінія” – “Косметика, що заслуговує довіри”:

  позиціонування за показниками якості;

  позиціонування, засноване на особливому засобі використання;

  позиціонування, орієнтоване на певну категорію покупців;

  позиціонування на іміджу.

17.  На якій стратегії позиціонування засноване звернення торговельно-видавничої фірми “Фенікс”, що використовує сучасні електронні носії інформації, – “Рукописи, які не горять:

  позиціонування за показниками якості;

  позиціонування, основане на особливому засобі використання;

  позиціонування на позитивних особливостях технології;

  позиціонування на іміджу.

18.  Стратегія позиціонування повинна відповідати наступним вимогам:

  повинна узгоджуватися з комплексом і окремими елементами маркетингових засобів;

  повинна бути чіткою, переконливою і ясною для споживача;

  повинна мати певну стабільність;

  Ваш варіант відповіді.

19.  Змішане позиціонування як одна з можливих помилок при виборі стратегії позиціонування виникає:

  в результаті частих змін стратегії позиціонування, внаслідок чого у споживача складається фальшивий імідж товару;

  в результаті невмілого поєднання під час позиціонування різних елементів маркетингового комплексу;

  коли споживач не виділяє нічого особливого в товарі фірми в порівнянні з товарами конкурентів;

  коли поза увагою споживача залишаються деякі важливі якості товару.

20.  Основними стратегіями позиціонування торговельних підприємств є:

  стратегія диференційованого маркетингу; стратегія концентрації; комбінована стратегія;

  стратегія диференціації; стратегія індивідуального обслуговування; стратегія, заснована на цінах;

  патієнтна; віолентна; комутантна; експлерентна стратегії;

  нейтральна стратегія; стратегія недефиренційованого маркетингу; стратегія диференційованого маркетингу.