Аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі виробничої діяльності ДП ”Миргороднафтогазрозвідка”)

Страницы работы

8 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Розділ 2.

Аналіз господарської діяльності підприємства.

2.1.Аналіз плану виробництва та реалізації послуг.

Виробнича діяльність ДП ”Миргороднафтогазрозвідка” направлена на виконання робіт на підрядно-договірних умовах,з них:

-геологорозвідувальні роботи;

-роботи по відновленню та капітальному ремонту;  

-по випробуванню та поточному обслуговуванню;

-по ліквідації свердловин,що були в експлуатації;

-гідрогеологічні роботи;

-інші роботи та послуги.

На протязі років підприємство виконувало роботи як за рахунок бюджетних коштів,так і за рахунок коштів Замовників на договір-підрядних умовах.

         У відповідності до затвердженого головою правління НАК «Надра України» пооб’єктного плану геологорозвідувальних  робіт,дочірньому  підприємству “Миргороднафтогазрозвідка” передбачено певний обсяг видатків на буріння гідрогеологічних свердловин.Фактично на розрахунковий рахунок підприємства поступало заплановане фінансування.

         В даному нафтогазорозвідному управлінні в якості єкономічних показників,характеризуючих виробничу програму,виступає об’єм виконаних робіт по заказах Замовників.Основу плана складає договір.До нього докладається список,в якому зазначається адреса об’єкта вид та об’єм робіт.

На основі норм та розцінок,затверджених головою правління НАК «Надра України»пооб’єктного плану геологорозвідувальних робіт розраховується базисні кошторисні ціни виконаних нафтогазорозвідних робіт.Так як ринкові умови постійно змінюються,ростуть і ціни на нафту та газ,зростає ріст заробітної плати,в результаті чого ціна на нафтогазрозвідні роботи виконуються по двохрівневій системі формування.Перший рівень –це розрахунок базисної кошторисної ціни,яка є основою для визначення вартості нафтогазрозвідних робіт.Так як на протязі року змінюються вимоги матеріально-технічних поставок в звязку із змінами цін,змінюється і договірна ціна.Тому планувати ціни добування нафти та газу важко,так,як планові показники відрізняються від фактичних.

          Для аналізу виконання виробничої програми необхідно проаналізувати структуру виконуваних нафтогазрозвідних робіт в розрізі Замовників.В звязку з тим,що в ціну нафтогазрозвідних робіт  включаються затрати та доплати,визвані впливом ринкових відносин,в тому числі зв’язаних з використанням матеріальних, енергетичних ресурсів,придбаних по цінах,які відрізняються від базисної кошторисної ціни,використовуємо кошторисну ціну нафтогазрозвідних робіт.

          В процесі аналізу висвітлюється загальний господарський та фінансовий стан у видобуванні нафти та газу,викриваються можливості покращення нафтогазрозвідних робіт,роста виробничої праці,зниження собівартості робіт,підвищення рентабельності.

          Таким чином,основна задача економічного аналізу заключається у виявленні внутрішніх резервів і використання їх для подальшого покращення роботи нафтогазрозвідних організацій та структурних підрозділів.

 Аналіз виробничо-господарської діяльності «Миргороднафтогазрозвідка» виконуємо на основі даних,представлених в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Техніко-економічні показники діяльності          

нафтогазрозвідного підприємства.

показники

Од.

виміру

роки

2003/

2004

2004/

2005

2003/

2005

2003

2004

2005

1.Об’єм виконаних робіт

тис.грн.

10574,8

4870,6

24922,2

80,1

511,7

235,7

2.Чистий дохід(вируч.)від реалізації продукції(товарівробіт,послуг)

тис.грн

900,6

4363,8

22355,9

484,5

512,3

2482,3

2.1 в т.ч. надходж.

грошовими кошт.

тис.грн

13025,1

6715

27716,8

51,55

412,7

212,8

2.2 питома вага

надходжень грош.коштами,%

    %

144,7

153,9

124,0

    -

    -

    -

         З даних, наведених в таблиці 2.1.видно,що об’єм нафтогазрозвідних робіт має не чітку тенденцію до росту.Так,якщо в 2003 році він склав 10574,8

тис.грн.,то в 2004 році – 4870,6 тис.грн.,тобто об’єм значно зменшився і

склав 80,1 %, що є меншим за 100 %.Аналогічно тенденція спостерігається і з об’єктом  нафтогазрозвідних робіт, виконаними особистими силами, але тут ми спостерігаємо зростання, тобто в 2005 році в порівнянні з 2003 роком  об’єм склав 235,7 %. З цих даних ми робимо висновок,що ріст діяльності  техніко-економічних показників є нестабільним.

          На наступному етапі аналізу об’ємів нафтогазрозвідних робіт визначаємо динаміку обсягів робіт по договірній ціні з використанням метода ланцюгових підстановок.Розрахунки наведені в таблиці 2.2.

          Таблиця 2.2. Динаміка об’ємів нафтогазрозвідних робіт по договірній

                               ціні.,тис.грн.

показники

роки

2003

2004

2005

Об’єм виконаних

робіт

- догов.ціна

10574,8

4870,6

24922,2

1.Абсолютний ріст

а)ланцюговий

б)базисний

-

-

-5704,2

-5704,2

20051,6

14347,4

2.Темп росту,%

а)ланцюговий

б)базисний

-

-

80,1

80,1

511,7

235,7

3.Темпи приросту,%

а)ланцюговий

б)базисний

-

-

70,1

70,1

411,7

135,7

4.Середній рівень ряду

динаміки,тис.грн.

13455,8

5.Середній темп росту,%

295,9

6.Середній темп приросту,%

195,9

 Виходячи з даних, наведених у таблиці 2.2. об’єми виконуваних робіт мають не чітку тенденцію до росту,як і визначені показники.Середні темпи росту кожного року складають 295,9%, а темпи приросту-195,9%.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
88 Kb
Скачали:
0