Аналіз прибутковості авіаліній (Ситуаційна вправа)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

CASE2

(Ситуаційна вправа)

«Аналіз прибутковості авіаліній»

з дисципліни: «Фінансовий менеджмент»

Виконали:

студентки 5 курсу ФЕП,

групи МЕПМГ-1

Власенко К.В,

Ільяшенко Ю. Г.

Коваленко Ю. В.

Колєсніченко Ю. О.

Лапіна О. Г.

Хрипливець К. Д.

Перевірив:

Тараруєв Ю.О.

Харків 2010 р.

1.  Чим відрізняється метод DuPontвід аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів?

Для того, щоб скласти порівняльну характеристику методу Du Pont і методу аналізу за допомогою фінансових коеффициентов, необхідно спочатку розглянути сутність кожного з них окремо.

Спочатку розглянемо метод проведення аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів.

Метод фінансових коефіцієнтів застосовується для аналізу фінансового стану підприємства. Фінансові коефіцієнти є відносними показниками, що визначаються за даними фінансових звітів, головним чином за даними звітного балансу і звіту про прибутки і збитки. Вживання фінансових коефіцієнтів засноване на теорії, що передбачає існування певних співвідношень між окремими статтями звітності. Переважні значення коефіцієнтів залежать від галузевих особливостей підприємств, а також їх розмірів, що оцінюються зазвичай річним об'ємом продаж і середньорічною вартістю активів. На переважні величини коефіцієнтів, крім того, можуть впливати загальний стан економіки, фаза економічного циклу. Для розрахунку фінансових коефіцієнтів фінансові звіти підприємства мають бути приведені у визначену аналітиком форму, звану аналітичною. Фінансові коефіцієнти характеризують пропорції між різними статтями звітності. Достоїнствами фінансових коефіцієнтів є простота розрахунків і елімінування впливу інфляції. Вважається, що якщо рівень фактичних фінансових коефіцієнтів гірший за базу порівняння, то це вказує на найбільш хворобливі місця в діяльності підприємства, що потребують додаткового аналізу. Правда, додатковий аналіз може не підтвердити негативну оцінку через специфічність конкретних умов і особливостей ділової політики підприємства.

Коефіцієнти — це найбільш відомий і широко вживаний інструмент аналізу фінансової звітності, але інструмент, який понад усе переоцінюється і яким найчастіше зловживають. Коефцієнти дозволяють вивчити залежності між різними складовими частинами фінансових звітів, наприклад активами і зобов'язаннями або витратами і надходженнями, а також їх динаміку. Для аналізу використовують більше сотні різних фінансових коефіцієнтів. Відбір коефіцієнтів визначається завданнями аналізу, що проводиться. Коефіцієнти розрахувати легко, але їх правильне тлумачення може бути проблематичне. Спеціальні коефіцієнти, використовувані в конкретних випадках, можуть мінятися. Деякі групи коефіцієнтів відображають наступні главные аспекти діяльності підприємства і повинні розглядатися в обов'язковому порядку: коефіцієнти ліквідності; міра заборгованості (леверидж) і платоспроможність; коефіцієнт прибутковості і рентабельності; ринкова активність.

Факторний аналіз за схемою компанії Du Pont заснований на залежності показника рентабельності власного капіталу від наступних чинників: рентабельність реалізованої продукції, ресурсоотдача і фінансовий леверидж.

Взаємозв'язок показників рентабельності активів (Return on Assets, ROA), рентабельності реалізованої продукції і ресурсовіддачі виражається формулою компанії Du Pont:

ROA = Рентабельність продукції х Ресурсовіддача = (Чистий прибуток / Виручка від реалізації) х (Виручка від реалізації / Сума активів).

Підвищення рентабельності активів, таким чином, може досягатися за рахунок підвищення як рентабельності продукції, так і ресурсоотдачи.

Рентабельність власного капіталу (Return on Equity, ROE) розраховується множенням коефіцієнта ROA на спеціальний мультиплікатор, що характеризує співвідношення власного капіталу і авансованих в діяльність компанії засобів, — фінансовий леверидж, або фінансовий важіль:

ROE = ROA x Мультиплікатор власного капіталу = (Чистая прибуток / Виручка від реалізації) х (Виручка від реалізації / Сума активів) х (Сума активів / Власний капітал).

За допомогою формул компанії Du Pont можна вивчати, який вплив на рентабельність роблять збільшення цін реалізації, зміна асортименту продукції, вихід на нові ринки збуту. Для бухгалтерів інтерес представляють аналіз витратних статей і пошук доріг зниження собівартості продукції. Для фінансових аналітиків цікава роль зміни рівня тих або інших видів активів. Досвідчений аналітик може побудувати безліч формул факторного аналізу, подібних до формул компанії Du Pont. Фінансовий аналіз має також в своєму розпорядженні засоби, сприяючі виробленню синтетичного (системного) погляду на фінансове здоров'я підприємства. Наприклад, до найбільш популярным методів використання фінансового аналізу відноситься пірамідальна структура фінансових коефіцієнтів, що дозволяє в рамках однієї схеми або таблиці стисло, але в той же час наочно показати відразу декілька аспектів діяльності підприємства, розкритих фінансовим аналізом, і що допомагає зрозуміти взаємозв'язок між ліквідністю, фінансовою структурою і рентабельністю компанії. Один із способів системної передачі інформації за допомогою відносних показників - використання "діаграми Du Pont", представлена на малюнку 1.1.

32

Рис.1.1. Діаграма Du Pont

Дана діаграма розроблена і вперше використана міжнародною хімічною компанією "Du Pont de Nemours", що має філії в багатьох країнах світу. "Діаграма Du Pont" показує, як коефіцієнт прибутку від продажів, оборотності активів і показник відношення активів до власного капіталу відбиваються на прибутку на акціонерний капітал (ROE). На лівій стороні діаграми показується прибуток від продажів. У нижній частині лівої сторони представлені статті витрат, на основі яких виводиться статті загальних витрат. Чистий прибуток компанії визначається як різниця між виручкою і витратами. Якщо коефіцієнт прибутку від продажів низький або ось вже декілька років зменшується аналітикові слід було б зосередити увагу на вивченні окремих видів витрат. На правій стороні діаграми відбиті балансові статті, тут враховуються різні види активів і виводиться коефіцієнт їх оборотності. Прибуток на загальну суму активів дорівнює добутку прибутку від продажів і оборотності активів. Ця частина "діаграми Du Pont" називається "Рівнянням "Du Pont".

Похожие материалы

Информация о работе